31 maart 2024

Schattenjacht in de peuterklas: boeken over het jonge hoogbegaafde kind!

Schattenjacht in de peuterklas: boeken over het jonge hoogbegaafde kind!

Schattenjacht in de peuterklas: boeken over het jonge hoogbegaafde kind!

Sabine Sypré van Hoogbloeier, schreef voor ons dit artikel:

Na de energieke paasvakantie stappen binnenkort weer een aantal peutertjes de peuterklas binnen. Wie weet zit er wel een klein begaafd pagaddertje tussen? Eentje dat al volop in volzinnen praat, de kleuren en dinosaurussen kent, en zelfs de planeten op volgorde weet te noemen. Maar er zijn ook peuters die meesters zijn in het verstoppen van hun begaafdheid, waardoor je ze misschien niet meteen als zodanig herkent.

Als leerkracht van peuters en kleuters wil je vast weten hoe je deze bijzondere kinderen kunt herkennen en hoe je het best met hun begaafdheid kunt omgaan in de klas. Daarom hebben we hieronder een lijstje met boeken samengesteld die je alles vertellen over begaafde jonge kinderen.

Op zoek naar schatten in de peuterklas: Literatuur over het jonge hoogbegaafde kind!

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprongHet uitgangspunt voor dit boek over het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong is te helpen om zo vroeg mogelijk deze kinderen te signaleren en te kunnen anticiperen op de ontwikkelingsvoorsprong van het betreffende kind. De voorbeelden laten zien hoe het aanbod zodanig kan worden afgestemd zodat het kind werkelijk in al zijn facetten tot ontwikkeling kan komen. Waarin niet alleen de cognitieve ontwikkeling een rol speelt maar vooral het welbevinden aandacht krijgt.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Peuters die nét iets meer kunnenDit boek verduidelijkt wat ontwikkelingsvoorsprong bij peuters inhoudt met nadruk op het explorerend en ontdekkend leren in een ruimtelijk en veilig kader. Het geeft meer dan 500 voorbeelden en 150 tips voor het creëren van een speelse en krachtige leeromgeving . Hoe deze peuters verder uitdagen met taal, sport, beweging, in de natuur, tijdens spellen, tijdens uitstapjes, met puzzels, bij taakjes, thuis, in de kinderopvang, op school, bij oma en opa, ...? Met eenvoudige materialen kan je op een speelse manier de talenten van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong verder laten ontplooien en hen optimale kansen geven om hun eigen ‘ikje’ te laten openbloeien tijdens de ‘uitdagende peuterpuberteit’..
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Kleuters die nét iets meer kunnenDit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan inhouden. Meer dan 400 tips en voorbeelden zetten kleuterleiders, opvoeders en ouders op weg om een speelse, krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren die aansluit bij de speel- en leerplekken of “hoeken” in kleuterklassen: taal-, winkel-, puzzel-, denk-, reken-, huis-, ontdek-, boeken-, teken- … en zelfs een filosofiehoek. Dit boek is meteen bruikbaar in de klas en in de kinderopvang, maar ook thuis, bij oma en opa of in de jeugdbeweging. Met empathie, eenvoudige materialen en speelse activiteiten kan iedereen deze kleuters uitdagen om te experimenteren en probleemoplossend te denken.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Aan de slag met slimme kleutersMet praktijkvoorbeelden vertaalt Eleonoor Van Gerven leer- en persoonlijkheidseigenschappen naar concreet waarneembaar gedrag. Ze maakt duidelijk hoe je educatieve behoeften van slimme kleuters in kaart kunt brengen. Het accent ligt niet op toetsen en diagnosticeren, maar op praktijkgericht aansluiten op wat de slimme kleuter nodig heeft. Verder geeft dit boek concrete tips hoe je voor de slimme kleuters het leerstofaanbod kan verrijken door in te zetten op creatief en kritisch denken. Tot slot is er ruimte voor drie duivelse dilemma’s: vervroegde doorstroming, vervroegde instroom én de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van slimme kleuters.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheidDit boek voor leraren in het basisonderwijs geeft mogelijke antwoorden op de meest voorkomende knelpunten aan begeleiding, kennis, geld en tijd. Na het lezen van dit boek weet je wat hoogbegaafdheid is en hoe je het kan herkennen, welke aanpassingen en methoden weinig of niets kosten en in welke situaties die relatief veel effect kunnen sorteren, welke meer tijd en geld kosten en in welke situaties die ingezet kunnen worden en hoe je door relatief eenvoudige aanpassingen in de lesstructuur (hoog)begaafde kinderen aan hun intellectuele trekken kunt laten komen zonder dat dit ten koste gaat van andere zorgleerlingen.
Meer info en bestellen

Drs. Lilian van der Poel-de Schipper introduceert in dit boek de XL-signaleringslijst voor het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s en peuters. Hierbij wordt het kind in zijn geheel bekeken en niet alleen naar cognitieve aspecten. Deel 1 van dit boek biedt een theoretisch kader. Deel 2 gaat in op de praktijk van het signaleren en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is ook aandacht voor de rol van de ouders.
Meer info en bestellen
Hoogbegaafd boek Hoogbloeiers Laat ze bloeien!Hoe eerder de hoogbegaafdheid van een kind wordt (h)erkend, hoe beter voor de ontwikkeling van het kind. Soms krijgen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong bv. moeilijker materiaal of wordt het reguliere programma aangepast. Maar dat is onvoldoende om deze kinderen genoeg uitdaging op hun niveau te bieden. Bovendien vergt dat ook veel creativiteit en improvisatie van de leerkrachten omdat er geen verrijkende leerlijn beschikbaar is en worden niet alle mogelijkheden benut om materiaal aantrekkelijker te maken voor deze kinderen. In deze handreiking wordt zowel nieuw materiaal geïntroduceerd, als beschreven hoe bestaand materiaal aantrekkelijker en uitdagender kan worden gemaakt.
Meer info en bestellen

Copyright © 2024 Sabine Sypré, Hoogbloeier – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x