Veerle Cool - MOre coaching

Veerle Cool - MOre coaching

Coach

“Meer- of hoogbegaafdheid zouden eigenlijk geen item mogen zijn. Een school die gericht is op talentontwikkeling geeft alle kinderen maximale kansen. Een betrokken leerkracht geeft geen les voor ‘het gemiddelde kind’, maar heeft aandacht voor een jongere met leermoeilijkheden én voelt de leerhonger of het out-of-the-box-denken aan van een cognitief sterk kind. De belangrijkste vraag blijft: wat geeft deze kinderen en jongeren vleugels?”

Als zorgcoördinator voor het 1ste tot 6de middelbaar keek ik de voorbije 25 jaar door de leer- of ontwikkelingsstoornis heen naar de talenten en noden van jongeren. Ik specialiseerde mij in dyslexie, dyscalculie, AD(H), ASS, DCD, RVL en in faalangst, HSP en socio-emotionele problemen en ik fungeerde als bruggenbouwer tussen de leerling, de ouders, de leerkrachten en het dagdagelijkse lesgebeuren. Vanuit mijn pedagogische achtergrond staat handelingsgericht werken op intellectueel, emotioneel, sociaal, didactisch en pedagogisch vlak hierbij centraal: wat heeft dit kind nodig om zich goed te voelen en zijn/haar talenten maximaal te ontwikkelen?

Gemakkelijk leren is niet altijd een succesgarantie voor de toekomst. Soms leren kinderen in de lagere school te weinig zelfregulerende en leervaardigheden aan en dan verloopt de overstap naar het secundair veel moeizamer dan verwacht. Soms komen zo’n leerlingen zichzelf pas in het vijfde middelbaar tegen en nog anderen bij hogere studies. Perfectionisme, faalangst … en de puberteit zorgen daarenboven voor veel onzekerheid en twijfel.

Mijn eigen leerhonger bracht me bij Sabine Sypré en Hoogbloeier®. Hier vond ik de ontbrekende stukjes in mijn eigen puzzel en die van heel wat mensen en kinderen in mijn omgeving en ik raakte helemaal in de flow van mijn nieuwe uitdaging:

Uitgaande van de gaven en sterktes van de hoog- of meerbegaafde en zijn omgeving, werk ik aan het zelfbeeld, het welbevinden, een positief ontwikkelingsproces van deze kinderen en jongeren, van hun gezin of de school en aan het ontplooien van de aanwezige talenten. Op het tempo van het kind … elke dag een beetje … MOre.

Ik heb mijn praktijk in Buggenhout en werk ook in Zemst.

Doelgroepen

peuters & kleuters | lagere schoolkinderen | secundaire schoolkinderen | hoger onderwijs | ouders | volwassenen

Aanbod

ADHDAdvies
GroepscoachingHoogsensitiviteit
Individuele coachingLeerstoornissen
SchooladviesStudiebegeleiding
OnderpresterenAutisme
VersnellenMindset
Externe plusklassenFaalangstContact

MOre coaching
Kerkstraat 26
9255 Buggenhout

Praktijk De Boom
Heidestraat 93
1982 Zemst


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x