31 januari 2024

Verrijk je geest: ontdek boeken voor hoogbegaafde volwassenen

Verrijk je geest: ontdek boeken voor hoogbegaafde volwassenen

Verrijk je geest: ontdek boeken voor hoogbegaafde volwassenen

Sabine Sypré van Hoogbloeier, schreef voor ons dit artikel:

Te midden van alle festiviteiten en cadeautjes tijdens de kerstdagen komt Valentijnsdag alweer snel dichterbij. Heb je al nagedacht over een speciaal geschenk voor je hoogbegaafde partner? Misschien zoekt hij naar manieren om zijn hoogbegaafdheid op het werk beter te benutten, of wil zij juist haar begaafdheid omvormen tot een kracht in plaats van een last? Dan komt het lijstje met boeken hieronder precies op het juiste moment.

Deze boeken variëren van een focus op de uitdagingen die hoogbegaafde personen tegenkomen tot werken aan een positieve transformatie, waarbij ze willen bijdragen aan de groei van de begaafde persoon tot een succesvolle en veerkrachtige volwassene.

Verrijk je geest: ontdek boeken voor hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafd boek Nooit meer ruzie met je baasIn dit boek ontdek je wat hoogbegaafdheid meebrengt op de werkvloer, wat de gaven en de valkuilen zijn, hoe je je weg kunt vinden in de werkende wereld, hoe je gezien en gehoord wordt. Je je ontdekt ook hoe je werk vindt dat bij je past opdat je plezier hebt in wat je doet, uitgedaagd wordt en nooit meer ruzie krijgt met je baas. Adrienne van den Bos is coach, auteur en de oprichter van Gifted People. Ze helpt andersdenkende hoogbegaafden om hun leven in te richten zoals dat bij hen past, inspireert dagelijks duizenden mensen en biedt hoogbegaafden een plek waar zichzelf kunnen ontwikkelen en gelijkgestemden kunnen ontmoeten.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Te intelligent om gelukkig te zijn? Hoogbegaafdheid bij volwassenenEen hoge intelligentie is een rijkdom, maar bij hoogbegaafdheid gaat die hand in hand met een grote sensitiviteit. Daardoor kun je het gevoel krijgen dat je anders bent, er niet bij hoort, nooit echt op je plaats bent. Hoe kom je er als volwassene achter dat je hoogbegaafd bent? En als dat zo is, hoe kun je je leven dan beter inrichten en hoe benut je dan al je mogelijkheden? Expert en bestsellerauteur Jeanne Siaud-Facchin geeft even helder als meevoelend antwoord op al die vragen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden vertelt ze hoe je ook als volwassene je eigen persoonlijkheid beter kunt leren begrijpen en van een hindermacht een superkracht kan maken.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Uitzonderlijk talentFrans Corten, een van de pioniers op het gebied van hoogbegaafde volwassenen, heeft in dit boek alle werkzame inzichten bijeen-gebracht die behulpzaam kunnen zijn om beter je weg te vinden in leven en werk. Hij adviseert geheel vrijblijvend en met respect voor de eigenzinnigheid van jou als vreemde vogel. Vijf vreemde vogels vertellen ook openhartig over de valkuilen en uitdagingen in hun loopbaan. Het is een handleiding om je uitzonderlijke zelf te herkennen én serieus te nemen. En dat is het begin van je nieuwe toekomst.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafd leven van 0 tot 100 jaarHoogbegaafden denken, leren en werken anders en hebben uitzonderlijke eigenschappen en talenten. Om als hoogbegaafde je draai tevinden in een maatschappij die is ingesteld op de 'gemiddelde mens' zijn soms aanpassingen nodig. Maar vooral begrip en inzicht. Dit boek beschrijft de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid, verklaart de laatste wetenschappelijke inzichten en geeft tips voor de dagelijkse praktijk: thuis, op school en op het werk. Een waardevol boek voor hoogbegaafden, hun familie, vrienden, leraren, hulpverleners en werkgevers.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Meer dan intelligentDe vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen.  Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om met hoge verwachtingen. In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te staan.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafde volwassenenVeel hoogbegaafde volwassenen voelen zich vaak al hun hele leven ‘anders’. Als ze er dan achter komen dat ze hoogbegaafd zijn, vallen veel puzzelstukjes op hun plaats en gaat er een nieuwe wereld voor ze open. De zes auteurs zetten recente wetenschappelijke inzichten over hoogbegaafdheid op een rij en voegden daar waardevolle praktijkervaringen aan toe. Zo bundelden de redacteurs al deze deskundigheid in dit buitengewone boek.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafd en gelukkigDe overgrote meerderheid van hoogbegaafde volwassenen werd als kind nooit als zodanig erkend en weet zelf niet dat ze het zijn. Ze hebben daarom nooit geleerd om goed om te gaan met hun talenten en gaven, en met de kritiek op hun anders-zijn.
Het is echter nooit te laat om de foute input uit het verleden in te wisselen tegen je eigen waarheden, jezelf te accepteren zoals je echt bent, te beseffen dat er opties zijn en te leren om je unieke persoonlijkheid en talenten tot groter geluk van jezelf en je omgeving te gebruiken. Om eindelijk hoogbegaafd én gelukkig te zijn.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig?Wie slim is en goed nadenkt over leven en carrière, is vaker succesvol. Maar zijn slimme mensen daardoor ook vaker gelukkig? Niets is minder waar. Onderzoek wijst er zelfs op dat de voorwaarden voor succes geluk juist in de weg staan. Raj Raghunathan neemt je in dit boek mee op een avontuurlijke zoektocht naar de betekenis van geluk. Hij ontdekte hardnekkige misvattingen en kwam tot verrassende inzichten. Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? laat zien hoe je verkeerde aannames kunt vervangen door voorwaarden en gewoontes die wél leiden tot een gelukkig leven.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Ik ben hoogbegaafd Had je er wat tegen?Niet weten dat je hoogbegaafd bent, kan voor problemen zorgen. Emma W. Brouwer wist haar leven al dat ze anders was, maar niet waarom. Ze wist wél dat het aan haar lag. Dat was haar bijgebracht door haar omgeving. Hoewel haar ouders haar altijd beschermd en gesteund hebben, groeide ze op met het idee niet goed genoeg te zijn. Het is pas als ze volwassen is, dat ze ontdekt dat ze hoogbegaafd is en dat alles waar ze om werd afgekeurd, bespot en geminacht, kenmerken zijn van hoogbegaafdheid. Ze kan eindelijk trots zijn op wie ze is. Dit boek is een uitleg over hoogbegaafdheid en wat dat met je leven kan doen én een aanklacht tegen iedereen die niets (wil) begrijp(t)(en) van hoogbegaafdheid.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Te veel mens, te weinig dierDit boek is geschreven voor de vele fijngevoelige, wat eigenaardige intellectuelen die in het algemeen genoeg hebben aan zichzelf. Maar onvermijdelijk moeten ze af en toe ook naar buiten, onder de mensen, en dan gaat het vaak mis… Deze uitgave is een handreiking aan volwassen intellectuele mensen, een welgemeend ‘laat je niet kisten’ in de vorm van zogeheten leefadviezen. ‘Hans de Vries laat duidelijk zien hoe hoge intelligentie en angst noodzakelijk met elkaar vervlochten zijn.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek David Hoogbegaafdheid een ondergewaardeerd probleemDAVID vertelt het waargebeurde verhaal van een jongen die als hoogbegaafde door het leven gaat. Van bij zijn geboorte wist zijn omgeving  soms absoluut geen raad met hem. Na verloop van tijd was er wel sprake van een hoog IQ, maar nooit van hoogbegaafdheid. En het zijn precies de nevenwerkingen daarvan die van hoogbegaafdheid een ondergewaardeerd probleem maken. Men gaat er nog steeds vanuit dat het een luxeprobleem is en geen begeleiding vereist. Niets is minder waar! Voor wie dit meesterwerk van Alex Van Haecke leest, zal veel duidelijker worden.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Ongeleide projectielen op koersLeven en werken met hoge intelligentie is niet altijd eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, niet voor hun omgeving. Niet alle hoogbegaafden slagen erin hun talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en roepen het beeld op van ongeleide projectielen: niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, betweter, asociaal, ongrijpbaar. Dit boek geeft voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun weg zoeken na uit de koers te zijn geraakt. Ook leidinggevenden, artsen, psychologen, loopbaanadviseurs en anderen die met hoogbegaafden werken, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo (h)erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Verleid jezelf tot excellentieExcellentie, wat is dat? Is het arrogant om excellent te willen zijn? Ben ik wel goed genoeg? Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af. Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen. Je krijgt toelichting op het begrip extra intelligentie (Xi), de verschillen en overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid en op de zeven facetten van Xidentiteit. Dit boek is geschreven voor iedereen die met extra intelligente mensen te maken heeft: voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn en voor wie beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Het geheim van de uitblinkerPsychologen Vittorio Busato en Frenk Van Harreveld proberen inzicht te krijgen in wat ‘uitblinkers’ in verschillende domeinen met elkaar gemeen hebben. Ze interviewden daartoe achttien personen uit de wereld van sport, muziek, kunst, ondernemen en wetenschap, wier talent en prestaties niet meer ter discussie staan. De geïnterviewden reflecteren over hun talent en wat ze denken gemeen te hebben met andere uitblinkers. Hoe verklaren ze hun prestaties?  Welke persoonlijkheidseigenschappen zijn cruciaal? Hoe belangrijk is erkenning? Is uitblinken een kwestie van inspiratie of juist van transpiratie? Busato en Harreveld sluiten af met een populair-wetenschappelijk essay waarin ze een antwoord formuleren op de vraag wat het geheim van de uitblinker is.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Het MensaQuotiëntIn dit boek kan iedereen met belangstelling voor het IQ, informatie vinden over intelligentie in het algemeen en hoge intelligentie in het bijzonder. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan het meten van intelligentie, diverse soorten intelligenties, controverses en facetten van het leven met een hoge intelligentie. Daarnaast bevat het een kennismaking met de Vereniging Mensa Nederland, haar leden, geschiedenis, activiteiten en toelatingseis. Begin 2003 is Mensa actief in meer dan 40 landen en telt de vereniging wereldwijd bijna 100.000 leden.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek The gifted adultBen je meedogenloos nieuwsgierig, creatief, bereid om dingen voor elkaar te krijgen, extreem energiek, gefocust maar toch voortdurend schakelend, intens gevoelig, in staat om subtiel geladen situaties aan te voelen en gevoelens van anderen te ontcijferen? Dan ben je misschien een alledaags genie: een gewoon mens met een ongewone visie en niet bang om vooruitgang te boeken. Dit boek ontrafelt wat het betekent een begaafde volwassene te zijn, biedt praktische richtlijnen tegen zelfsabotage en onderpresteren en helpt alledaagse genieën en zij die hen kennen, liefhebben en met hen samenwerken om de uitzonderlijke gaven van deze unieke persoonlijkheidskenmerken te begrijpen en te ondersteunen.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafd Dat zie je zo!Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan, is autonoom, nieuwsgierig, gedreven, sensitief, emotioneel en intens levend, en schept plezier in creëren. Herkent je je hierin? Of iemand uit je omgeving? Grote kans dat je hoogbegaafd bent of dat die ander het is. Hoe kwam deze definitie tot stand? En wat kun je ermee? In dit boek wordt het ‘Delphi-model Hoogbegaafdheid’ gepresenteerd, een existentieel model, dat empowerment van hoogbegaafden beoogt en een lans wordt gebroken voor het ‘uit de kast komen’ van gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden. En storytellers vertellen over hun leven als hoogbegaafde.
Meer info en bestellen
Copyright © 2024 Sabine Sypré, Hoogbloeier – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x