Traject Begaafdheidscoördinator

Traject Begaafdheidscoördinator

Traject Begaafdheidscoördinator

Als onderwijsprofessional kom je regelmatig bewust of onbewust in contact met hoogbegaafde kinderen of jongeren. Ben je leerkracht en heb je af en toe een vermoeden van hoogbegaafdheid bij één of meerdere kinderen in je klas of school en wil je graag (bijkomende) kennis om deze doelgroep te herkennen en goed te kunnen ondersteunen? Ben je zorgcoördinator of leerlingbegeleider en wil je met jouw school een beleid op leerlingenbegeleiding uitwerken met de focus op cognitief sterk functionerende leerlingen? Ben je directeur en wens je je team te ondersteunen in de zoektocht naar handvaten voor begeleiding van deze groep leerlingen?

“Ik zie het als een rijke bagage om effectief aan de slag te gaan met hoogbegaafde kinderen, met een theoretisch onderbouwde basis en met meer zelfvertrouwen in de begeleiding.” Leerkracht

“Na het volgen van de opleiding, hebben we op school een eerste versie van een zorgvisie uitgeschreven voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Een hele werking wordt op poten gezet! ” Zorgcoördinator

Herken je je in één van bovenstaande situaties, dan is onze opleiding tot Begaafdheidscoördinator beslist iets voor jou. Je verwerft als professional een stevige, wetenschappelijk onderbouwde basis in begaafdheid en cognitief sterk functioneren naast heel wat tools voor praktische toepassingen waarmee je direct aan de slag kan op jouw school. 

Voor leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden uit het lager én secundair onderwijs die binnen hun klas of binnen hun bredere schoolomgeving met de doelgroep van sterk functionerende kinderen en jongeren aan de slag willen.


Programma

Het traject is een mix van kennis- en praktijkmodules waardoor je kritisch leert kijken en praktisch leert handelen. Een aantal modules zijn verplicht voor iedereen die het traject volgt. Andere modules kan je vrij kiezen zodat de opleiding beter aansluit bij jouw behoeften of bij jouw doelgroep. Zo zijn er keuzemodules voor kleuterschool, lagere school of secundair onderwijs. Je vindt een modelprogramma voor elke doelgroep hieronder, maar je kan ook zelf je eigen programma samenstellen. Weet je niet wat gekozen? Dan kan je contact opnemen met Sabine Sypré, coördinator van dit traject, die samen met jou en/of je school, kan bekijken welke modules best bij jou passen.

8 verplichte modules

 • Inleiding in begaafdheidsmodellen
 • Signaleren van cognitief sterk functionerende leerlingen
 • (Geen) kenmerk van begaafdheid?
 • Onderwijsaanpassingen cognitief sterk functionerende leerlingen
 • Beleid op leerlingenbegeleiding met focus op CSF leerlingen
 • Onderpresteren in de klas: herkennen en preventieve aanpak
Kleuterscholen en lagere school:
 • Emotionele en sociale ontwikkeling van cognitief begaafde kinderen
 • Versnellen, dat loopt toch slecht af?
Secundair onderwijs:
 • Compacten en verrijken in het secundair onderwijs
 • Studiekeuze- of loopbaanbegeleiding bij begaafde personen

5 keuzemodules

Voorbeeld doelgroep kleuterschool
 • Verdieping in begaafdheidsmodellen
 • Verrijking met de taxonomie van Bloom
 • Signaleren van cognitieve begaafdheid met signaleringsprotocollen
 • Filosoferen met kleuters
 • Mindsettraining voor kleuters

Voorbeeld doelgroep lagere school
 • Verdieping in begaafdheidsmodellen
 • Verrijking met de taxonomie van Bloom
 • Signaleren van cognitieve begaafdheid met signaleringsprotocollen
 • Het opzetten van een verrijkingsklas
 • Kapstokken voor curriculum van verrijkingsklassen


Voorbeeld doelgroep secundair onderwijs
 • Verdieping in begaafdheidsmodellen
 • Verrijking met de taxonomie van Bloom
 • Onderpresteren van cognitief begaafde leerlingen omkeren
 • Mindsettraining voor jongeren
 • Hoe kan je zelf leren verrijkingsmateriaal ontwikkelen?

Elke module wordt vergezeld door een syllabus die de theoretische concepten in tekstvorm presenteert, samen met notitieslides voor in-class aantekeningen. Er wordt nauwlettend aandacht besteed aan wetenschappelijk gefundeerde informatie, met duidelijke referenties naar alle gebruikte bronnen. Aan het einde van elke module wordt een literatuurlijst verstrekt. Tijdens de les brengt de instructeur ook relevante boeken mee over het betreffende onderwerp, om te bladeren en geïnspireerd te raken. Naast de syllabus is er een gedeelde drive waar elke deelnemer toegang toe heeft. Hierin bevinden zich niet alleen de syllabus in PDF-formaat, maar ook de slides in groot formaat. Bovendien worden alle onderzoeksartikelen waarnaar wordt verwezen in de syllabus in de drive opgenomen, zodat deelnemers zelf kunnen bekijken wat de auteurs over het onderwerp hebben geschreven. Ten slotte wordt er ook aanvullend materiaal, zoals identificatielijsten, beschikbaar gesteld in de drive, waardoor het een waardevolle bron van informatie is voor alle deelnemers.

Er kunnen ook andere personen, die niet deelnemen aan het traject, inschrijven voor de modules. Maar om een groepsgevoel te bekomen worden de modules zo ingepland dat een groep die start aan een traject de hele opleiding bijeen kan blijven. De deelnemers van het traject beginnen elke opleidingsdag met een koffie of thee waarbij we reflecteren over een vorige opleidingsdag en we gaan ook samen lunchen over de middag. Het verloop van een opleidingsdag ziet er dan als volgt uit:

9.30u: kennismaking of reflectie over vorige module
10.30u: start kennis- of praktijkmodule
12.30u: lunch
14.00u: start kennis- of praktijkmodule
16.30u: einde en napraten

Elk traject wordt afgesloten met een terugkomdag voor de hele groep. Op deze dag maken we uitgebreid tijd voor al jullie vragen, overlopen we samen het examen voor het verplichte gedeelte of de opdracht voor het maken van een eindproduct (naar keuze) en plannen we een intervisiemoment waarin jullie cases aan bod kunnen komen.


Studiebelasting

De studiebelasting voor de opleiding is 75 uur waarvan 26 uur bijwonen van de modules, 8 uur reflectiemomenten, 7 uur intervisie en uitleg examen of eindproduct, 32 uur studie of maken eindproduct en 2 uur examen of voorstelling eindproduct.

Certificaat

Deelnemers die aanwezig zijn bij 80% van de modules, ontvangen na afloop het vormingsattest. Na deze opleiding volgt een theoretisch examen (enkel voor verplichte modules) of eindproduct, waarna je, indien geslaagd, een Diploma Begaafdheidscoördinator kan ontvangen.

Coördinator traject

dr. Sabine Sypré, ECHA Specialist, verantwoordelijke opleidingen Hoogbloeier®. Zij geeft ook de verplichte kennismodules. Voor de keuzemodules kunnen er andere lesgevers zijn.

Planning en locatie

Zie agenda


Tarieven

 • Vroegboektarief (geldig tot 2 maanden voor aanvang van een traject): €2195,- (excl. 21% BTW)
 • Normaaltarief: €2395,-  (excl. 21% BTW) 

Inbegrepen in de prijs: 13 opleidingsmodules, terugkomdag, examen, syllabus, handouts en illustratief lesmateriaal, koffie/thee/water en lunch. Van deze opleiding wordt een factuur gemaakt. Bedrijven kunnen ook genieten van een ondersteuning via de KMO-portefeuille.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, telefoneer dan +32 478 20 69 87 of mail naar opleidingen@hoogbloeier.be.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x