29 april 2021

Versnelde start, versnelde uitdagingen: tips voor ouders van hoogbegaafden

Versnelde start, versnelde uitdagingen: tips voor ouders van hoogbegaafden

Versnelde start, versnelde uitdagingen: tips voor ouders van hoogbegaafden

Patsy Kerkhofs van Attitude & Mindset, schreef voor ons dit artikel:


Onze zoon is versneld.  Hij vond alles in zijn klasje saai. Leren lezen, lezen schrijven: hij had het gehad, want schrijven dat deed hij al sinds het tweede kleuterklasje. Lezen kan hij ook, maar we weten niet hoe lang. Hij deed een boek open en plots las hij. Hij is dus versneld. Terecht!  Maar nu hij in het tweede leerjaar zit, vindt hij plots alles moeilijk, gaat hij geen enkele uitdaging meer aan en is hij erg apathisch geworden. Ik snap er niets van.

Aan het woord is de radeloze papa van Suus, een jongen uit mijn praktijk.  Zowel papa als mama worden bedolven onder een schuldgevoel. Hadden we ‘m dan toch op zijn plek moeten laten zitten? Hebben we als ouder te hard getrokken? Hebben we te weinig rekening gehouden met zijn welzijn.

Ik legde uit het niet zo evident is, leren ‘leren’. Suus kon een hele poos teren op ‘ik keer ernaar en dus begreep ik het’ of ‘ik las het en het was duidelijk’. Die tactiek werkt niet (altijd) meer als je 365 dagen springt. “En toch zou hij de moeilijkere oefeningen in het tweede leerjaar aankunnen”, zei papa. Ik vroeg Suus’ papa vervolgens hoe hij auto reed. Op automatische piloot, toch? Wat zou er gebeuren wanneer ik plots een zwaar beladen caravan aan je auto zou hangen? Dan gaat je tikker, zo zonder enige rijles, best wat harder. En hoe zou je reageren als je gps je -mét caravan- een drukke stad instuurt? Dan zou je de bibber in de benen krijgen en héél kort van stof worden. Daar bestaat geen twijfel over.

Wel Suus zijn gps-coördinaten staan niet geprogrammeerd. Hij moet dus zoeken waarnaartoe. De klas is anders, de juf doet anders, de kinderen reageren anders. Alles is ‘anders’. Ook de leerstof. Niet alleen de moeilijkheidsgraad, maar -na een versnelling- ook de hoeveelheid. Dus ‘rijden’ kan Suus, maar rijden met caravan én zonder gps zonder rijinstructeur blijkt een hele uitdaging. Suus heeft dus even hulp nodig en daar is niets mis mee. Hoogbloeier clustert heel wat experten. En zo kwam Suus bij me terecht!

Versnelde start, versnelde uitdagingen: tips voor ouders van hoogbegaafden

Suus krijgt dus nu inzicht in de werking van zijn hersenen. Waarom denkt hij vaak anders? Wat betekent ‘snel denken’? Wat gebeurt er wanneer je een gave hebt maar er niets mee doet? Wat weegt het hardste door: inzet en leerstrategieën of het talent? Eens het inzicht er is, kan je de mindset gaan kneden. Wat is het verschil tussen een vaste mindset of een groeimindset? Hoe werkt die befaamde ‘leerkuil’ nu eigenlijk?  oe draai je verzwakkend denken om naar versterkend denken? En hoe maak je veranderingen -zoals een versnelling- behapbaar.

Wel, Suus kreeg onlangs nieuwe Lego. Enthousiast tot en met! Tot hij de handleiding zag en geconfronteerd werd met de -maar liefst- 300 stappen die hij moest doorlopen. De Lego belandde net niet in de vuilbak. Hoe pak je dat dan aan? Wel laat ons even op deze case inzoomen.

Luister

En dat geldt voor alle categorieën van emoties. Boosheid, verdriet, blijdschap en dus ook angst.  Neem de tijd om naar je kind te luisteren.  Scrol ondertussen niet op één of ander scherm.  Maak oogcontact!

Erken en benoem

Negeer geen gevoelens.  Als hij dit echt een zware opdracht vindt, dan is dat in zijn wereld of perceptie zo.  Doe niet flauw! Doe even normaal!  Het zijn allemaal uitspraken die noch de angst, noch het ongemak wegnemen, integendeel. Jij vindt dit lastig, he? Het is dan ook een hele uitdaging.  Hoe wil je dit aanpakken?  En dan komen we op de volgende tip!

Deel een doel op in subdoelen

Maak een grote opdracht behapbaar. Tussendoelen lijken meer haalbaar. Leer plannen en organiseren, van stap 1 naar stap 2 en verder.  Het schetst niet alleen mogelijkheden maar het stimuleert ook nog eens je kind zijn of haar executieve vaardigheden.

Beoordeel op proces, niet op resultaat

Doet je kind heel wat moeite, maar loopt hij of zij vast waardoor het bouwwerk niet afgewerkt kan worden?  Geef dan tenminste aan dat je de geleverde inspanning waardeert, maar vraag zeker ook even wat je kind uiteindelijk geleerd heeft.

Een simpele blog is eigenlijk te kort om alle opties, tips en tricks aan te reiken.  Houd daarom onze webinars in de gaten of contacteer even een expert uit ons netwerk.  Er is immers niets mooier dan het potentieel in je kind te doen ontplooien en het welzijn en -voelen van je kind te vergroten.


Copyright © 2021 Patsy Kerkhofs, Attitude & Mindset – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x