16 december 2022

Ontdek hoe we groeien en anderen laten groeien!

Ontdek hoe we groeien en anderen laten groeien!

Ontdek hoe we groeien en anderen laten groeien!

An Meerschout van TalentRijk, schreef voor ons dit artikel:

De voorbije 2,5 jaar werd het onderwijs door de coronapandemie heel erg uitgedaagd om een deel van de opgedane ervaringen met de middelen die voorhanden waren, anders te gaan inzetten en gebruiken. Er was sprake van leerachterstanden, van een grote psycho-sociale impact op kinderen en gezinnen, enzovoort. Maar, een groep cognitief sterke leerlingen heeft even kunnen floreren tijdens deze periode door in ‘eigen tempo’ en zelfstandig te mogen werken, door autonoom hun proces in handen te kunnen nemen. Nu alles weer op volle toeren draait in de scholen vallen de verschillen in de groep echter nog meer op. In de praktijk lijken de uitersten verder uit elkaar te liggen. Daarmee moeten onze leerkrachten aan de slag en dat is geen evidente opdracht.

Ontdek hoe we groeien en anderen laten groeien!

Toch is het van belang dat we kunnen rekenen op competente professionals. We verlangen dat de leerlingen en studenten met hun eigen leerproces aan de slag gaan om tot een ‘groeien’ te komen, met een groeimindset en voldoende flexibiliteit. Dit houdt in dat inspanningen leveren, mogen fouten maken en uitdagingen aangaan tot de voorwaarden horen. Vaak wordt vergeten dat ook professionals vanuit het professionele kader en vanuit zichzelf deze voorwaarden nodig hebben om te kunnen ‘groeien’. Net zoals we dit bij cognitief begaafde leerlingen doen, kunnen we dus ook bij leerkrachten het Model van Talent Ontwikkeling van Jan Kuipers (2010) inzetten om te kunnen groeien als leerkracht van deze specifieke groep leerlingen:

  • Doorzetten als het moeilijk is
  • Fouten durven maken
  • Kunnen nadenken over hoe je een taak maakt
  • Tegenslagen kunnen verwerken  en omgaan met kritiek
  • Gedisciplineerd en geconcentreerd kunnen werken
  • Voor jezelf kunnen opkomen
  • Vertrouwen hebben dat je het goed kunt

Leren vraagt daarom mildheid van jezelf, maar ook van ouders ten opzichte van de leerkracht en tegelijk vraagt leren tijd en ruimte om te mogen falen, hieruit te leren en dus te gaan groeien in competentie. Maar het fijne is, dat vanuit dat groeien een gevoel van welbevinden ontstaat : progress equals happiness! Om je goed te voelen, kan je jezelf uitdagen om te groeien naar de persoon die je wenst te worden. En als kers op de taart, straal je dit gevoel af op je omgeving, je leerlingen, …

Kortom, Ik  wens jullie voor het nieuwe jaar: gun jezelf de groeitijd en mildheid, beetje bij beetje, om de professional te worden die je wenst te worden, om volledig in je kracht te komen!


Copyright © 2022 An Meerschout, Talentrijk – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x