1 september 2021

De drempel over voor je hoogbegaafde kind: gesprek met school

De drempel over voor je hoogbegaafde kind: gesprek met school

De drempel over voor je hoogbegaafde kind: gesprek met school

Ilse Verhoeven van Hoogbegaan, schreef voor ons dit artikel:

Ik wil niet weer zo’n ouder zijn in de ogen van de school.

Het is een zinnetje dat onze experten nog vaak te horen krijgen. Ouders vinden het vaak moeilijk om de stap naar school te zetten en het vermoeden van een cognitieve voorsprong bij hun kind te melden. Vaak hebben ze voor die stap al een hele weg afgelegd. Toch is het heel belangrijk om tijdig die drempel over te stappen omwille van volgende redenen:

Hoogbegaafde kinderen worden niet altijd ‘gezien’

We weten dat jonge cognitief begaafde kinderen zich heel snel aanpassen aan de waarin ze zich bevinden. Het is een basisbehoefte van de mens om ‘erbij te horen’. Hoogbegaafde kinderen gaan zich spiegelen aan de kinderen rondom zich om opgenomen te worden in de klasgroep. Dat maakt het voor (kleuter)leerkrachten niet gemakkelijk om alle kinderen met een voorsprong te spotten. Bij clownesk gedrag of uitbarstingen in de klas zal er sneller worden gezocht naar de oorzaak. Als een kind echter onder de radar blijft, is het extra belangrijk dat de leerkrachten signalen krijgen van de ouders.

Het standaard leeraanbod is niet afgestemd op hoogbegaafde kinderen

Tijdig (hoe vroeger, hoe beter!) aanbieden van uitdagende leerstof op het juiste niveau is ontzettend belangrijk. Door uitdagende leerstof en verrijkende opdrachten leren kinderen nieuwe leerstrategieën en trainen ze hun broodnodige executieve vaardigheden zoals plannen, organiseren, time management etc … Als een school echter niet weet dat een kind voor een bepaald vak of over de hele lijn voorloopt, wordt het aanbod ook niet afgestemd op de specifieke leernoden van het hoogbegaafde kind. Leerstrategieën en -vaardigheden worden niet of onvoldoende geoefend en dat kan in de toekomst problemen opleveren. Als ouder ken je je kind het beste. Jij bent een bron van informatie voor het schoolteam dat jouw kind gaat begeleiden.

Voorkomen is beter dan genezen

Ouders wachten vaak om de stap naar school te zetten omdat de leerkrachten geen probleem zien en ze op de oudercontacten te horen krijgen dat hun kind zo flink meewerkt in de klas. “Als het goed gaat, waarom zou je dan het gesprek met de leerkracht aangaan?”. Als je een vermoeden hebt dat je kind een cognitieve voorsprong heeft, stap je best meteen naar school. Ook als er (nog) geen problemen zijn. Voorkomen is inderdaad nog altijd beter dan genezen.

De drempel over voor je hoogbegaafde kind: gesprek met school

In onderstaande situaties, raden we ouders aan een gesprek met de leerkracht aan te vragen:

 • Als je een sterk vermoeden hebt dat je kind een voorsprong heeft of hoogbegaafd is en je denkt dat de school dat nog niet heeft opgemerkt of je kind lager inschat.
 • Als je bij de eerste infoavonden te horen krijgt wat de kinderen aan nieuwe leerstof gaan krijgen en je jezelf afvraagt wat je kind dan nog gaat leren dat schooljaar.
 • Als starten aan schoolwerk steeds moeilijker wordt en taken steeds vaker worden vergeten of niet (tijdig) worden ingeleverd.
 • Als je opmerkt dat het niveau van wat je kind thuis doet en op school doet heel erg verschilt. Bijvoorbeeld: Thuis maakt je kind puzzels van 150 stukken en op school weigert hij/zij puzzels van 20 stukken te maken, thuis toont je kind dat hij/zij kan lezen maar op school laat hij/zij dat niet zien, er bestaat een groot verschil tussen het niveau van de tekeningen die je kind thuis en in de klas maakt (details, afwerking, etc.), ….
 • Als je kind thuis uitbarstingen heeft na een schooldag en men daar op school niets van merkt.
 • Als je het gevoel hebt dat je kind niet (meer) zichzelf kan zijn op school.
 • Als je kind aangeeft niet meer (graag) naar school te willen gaan.
 • Als inslapen ineens (weer) veel slechter gaat of je kind (weer) veel vroeger wakker is.

Tips voor een gesprek

 • Maak een specifieke afspraak voor dit overleg. Dit is geen informatie die je aan de schoolpoort snel even kan meegeven.
 • Maak duidelijk dat je met een zorgvraag zit. Je hoeft bij de aanvraag van het gesprek nog niet aan te geven waarover het specifiek gaat, wel dat je met een zorg zit in verband met je kind. Kader je bezorgdheid ook echt als een zorgvraag en geef aan dat je samen met de school wil bekijken wat je kind nodig heeft en waarom je bezorgd bent.
 • Ga op de website of in het schoolreglement al even kijken wat er over de aanpak van die doelgroep wordt vermeld.

Het is als ouders niet steeds evident om dit gesprek alleen aan te gaan. De Hoogbloeier experten ondersteunen je hierbij graag en stappen samen met jou over die (school)drempel heen.

Wij wensen ALLE kinderen een heel fijn en leerrijk schooljaar toe!


Copyright © Ilse Verhoeven, Hoogbegaan - Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x