Werken met begaafde leerlingen in de klas

Werken met begaafde leerlingen in de klas

Werken met begaafde leerlingen in de klas


Pedagogische sensitiviteit als leidraad

Passend Onderwijs voor alle kinderen zorgt er voor dat ook de ontwikkeling van de begaafde leerling de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen blijft voor menig leerkracht een hele opgave, terwijl uitdagend onderwijs voor deze leerlingen hard nodig is.

Werken met begaafde leerlingen in de klas is geschreven voor leraren basisonderwijs in opleiding en leraren die in een basisschoolklas lesgeven. Het boek bevat verdiepende informatie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten zijn vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met deze leerlingen in de klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden diverse relevante thema’s behandeld, zoals motivatie, metacognitie en hooggevoeligheid. Rode draad in het boek is de vraag: Wat zou jíj als leerkracht basisonderwijs kunnen doen om deze begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen?

In het boek geven we ook diverse handreikingen om in de klas aan de slag te gaan. Uitgangspunt hierbij is steeds ‘het goed kijken naar en begrijpen van de begaafde leerling’. De wijze waarop we handreikingen en tips hebben geformuleerd sluit aan bij het kijken naar en werken met begaafde leerlingen vanuit een pedagogisch sensitief perspectief. Daarbij sluiten we aan bij recente inzichten ten aanzien van de zijnskant ofwel de gevoeligheid van begaafde leerlingen.

De auteurs

Anouke Bakx is lector Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Esther de Boer is onderwijsadviseur bij KPC groep en ECHA- specialist.

Maartje van den Brand is coördinator Talentontwikkeling bij het samenwerkingsverband Plein 013.

Ton van Houtert is pabodocent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Recensie

Dit uiterst informatieve boek over begaafde leerlingen in het basisonderwijs voorziet om meerdere redenen in een directe behoefte. In de eerste plaats zijn er nog te veel mythen en misverstanden over (hoog)begaafdheid, die hier met feiten worden weerlegd. Tegelijkertijd presenteren de auteurs, specialisten uit het netwerk van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en KPC, alle recente en relevante kennis en informatie over begaafdheid, basisschool en passend onderwijs. In de derde plaats doen ze dat op praktische wijze met tal van voorbeelden, illustraties, schema’s en overzichten uit de vakliteratuur. Daarbij hanteren zij een actieve benadering van het werken met begaafde leerlingen, met pedagogische sensitiviteit als leidraad. De hoofdstuktitels geven tot slot de heldere opbouw van ‘begrip’ tot ‘uitdaging’ van (hoog)begaafdheid weer. Naast vier bijlagen over (hoog)begaafde leerlingen, (hoog)begaafde onderpresteerders, handreiking voor observatie en gesprekken en voorbeelden van complexe opdrachten, bevat dit boek een literatuurlijst. Alleen een register ontbreekt helaas in deze voortreffelijke en praktijkrelevante uitgave. Voor leerkrachten en ouders een waardevolle bron en naslagwerk.

Drs. A. Schipper MA

Titel
Werken met begaafde leerlingen in de klas
Pedagogische sensitiviteit als leidraad

Auteur(s)
Anouke Bakx, Esther de Boer, Maartje van den Brand, Ton van Houtert

Uitgeverij
Koninklijke van Gorcum | ©2016

ISBN
9789023254416


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x