De Gids 2.0

De Gids 2.0

De Gids 2.0


Begaafdheid is een niet meer weg te denken thema in het basis- en voortgezet onderwijs met een steeds sterker accent op een vanuit inclusie en diversiteit benaderde aanpak (WCGTC, 2021). Met De Gids 2.0 willen de 19 auteurs de continue professionalisering in het onderwijs voeden met nieuwe kennis en inzichten over het onderwijs aan begaafde leerlingen. De Gids uit 2016 is nog in hoge mate actueel, daarom bevat De Gids 2.0 zeventien volledig nieuwe hoofdstukken. Samen vormen ze een prachtige aanvulling op de kennis en inzichten uit het eerste boek. Het is een samenwerkingsproject tussen Nederlandse, Vlaamse en Amerikaanse experts onder redactie van Eleonoor van Gerven. De hoofdstukken kunnen los van elkaar gelezen worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de lat hoger leggen, cultureel responsief onderwijs, kansen(on)gelijkheid, pedagogische sensitiviteit, voicing, onderpresteren, de zelfdeterminatietheorie, gedifferentieerd beoordelen, kindertekeningen, faalangst en dubbel bijzondere leerlingen. De sterke relatie tussen theorie en praktijk maakt De Gids 2.0 tot een onmisbaar handboek voor elke leraar, intern begeleider, remedial teacher of specialist begaafdheid.

Titel
De Gids 2.0. Over begaafdheid in het po en vo

Auteurs
19 auteurs met o.a. Jeroen Lavrijsen, Karine Verschueren, en Sabine Sypré onder redactie van Eleonoor van Gerven

Uitgeverij
Maak Je Eigen Onderwijsboek | ©2023

ISBN
9789403724744


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x