Slimme jongens

Slimme jongens

Slimme jongens


Een van de grootste tragedies van onze tijd is dat veel intellectueel begaafde jongens zich buitengesloten voelen en mede daardoor niet de bijdrage aan de maatschappij leveren die zij zouden kunnen en willen leveren als de situatie gunstiger voor hen was.

Maar al te vaak worden de slimste, meeste getalenteerde jongens door ‘normaal’ begaafde leeftijdgenoten uitgemaakt voor nerd, mietje of nog erger. De nog altijd gangbare gedachte dat hoogbegaafde jongens alles mee hebben, wordt keer op keer gelogenstraft. Velen van hen redden het niet op school, kruipen teleurgesteld in hun schulp en raken in een isolement. Een klein deel ‘pikt het niet’ en zet de jarenlange opgebouwde frustraties om in opstandig en sociaal ongewenst gedrag.

Hoe kan dit gebeuren? Waarom haken begaafde jongens af?

Slimme jongens laat zien hoe het leven van hoogbegaafde jongens eruit ziet, met alle mooie en minder mooie kanten. Het geeft ouders en opvoeders, leerkrachten en andere betrokkenen waardevolle inzichten die hen kunnen helpen deze jongens te begeleiden naar een gelukkiger en productiever leven.

De auteurs

De auteurs, Barbara Kerr en Sandford Cohn, zijn gerenommeerde psychologen die in de Verenigde Staten veel onderzoek hebben gedaan onder begaafde mannen en vrouwen. In hun gespecialiseerde therapiepraktijk in Arizona tekenden ze de levensverhalen van vele begaafde mannen op. De neerslag van die verhalen verbindt de wetenschappelijke inzichten in dit boek op indringende wijze met de alledaagse werkelijkheid.

De vertalers, Karel Jurgens en Carolien Geurtsen, kozen ervoor de Amerikaanse voorbeelden in dit boek niet te ‘vernederlandsen’. Er is echter niet veel fantasie nodig om de beschreven problemen te herkennen in onze eigen samenleving. De voorgestelde benaderingen en oplossingen zijn steeds gebaseerd op universele psychologische en opvoedkundige inzichten, die ook hier breed worden gedragen.

Recensie

Mede omdat er al veel onderzoek is gedaan naar de veranderende rollen van meisjes en vrouwen, maar weinig over jongens en mannen, besloten twee Amerikaanse onderzoekers onderzoek te doen naar de unieke behoeftes van hoogbegaafde jongens. Dit boek vormt hun verslag, waarbij door de vertalers geen ‘vertaling’ is gemaakt naar de Nederlandse situatie. Aan de orde komen onder andere de relatie tussen hoogbegaafdheid en de rol van de man in de samenleving, de verschillende ontwikkelingsfasen van begaafde jongens, de invloed van hoogbegaafdheid op school en de rol van de ouders bij de opvoeding. Het verslag kent veel jargon en louter tekst (met veel voorbeelden uit de praktijk), maar is desalniettemin goed en prettig leesbaar voor de doelgroep: de coordinator hoogbegaafdheid op scholen voor primair en voortgezet onderwijs, maar ook ouders van hoogbegaafde jongens kunnen dit boek lezen. Met een literatuuropgave met louter Engelstalige titels.

Mac Steenaart

Titel
Slimme jongens
Hoe hou je ze gemotiveerd?

Oorspronkelijke titel
Smart boys – Talent, Manhood, and the Search for Meaning
Great Potential Press Inc, Tucson, ©2001
Vertaling: Karel Jurgens – Carolien Geurtsen

Auteur(s)
Barbara A. Kerr & Sanford J. Cohn

Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum BV | ©2009

ISBN
9789023244943keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x