Slim beleid

Slim beleid

Slim beleid


Basisscholen hebben als opdracht passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen die zijn ingeschreven bij de school. Voor zorgleerlingen moet de begeleidingsstructuur zijn vastgelegd in een zorgplan. Hoogbegaafde leerlingen vallen onder de categorie zorgleerlingen omdat zij speciale pedagogische en didactische behoeftes hebben. Voor hen dient het onderwijs en de begeleiding die zij krijgen dus ook vastgelegd te zijn in een plan.

Een beleidsplan of een zorgplan voor hoogbegaafde leerlingen is daarom geen luxe. Maar waar moet een team allemaal aan denken als het zo’n plan wil gaan opstellen? Voor de meeste schoolteams betekent het ontwikkelen van een plan kijken naar zichzelf, kijken naar leerlingen en kijken naar het begrip passend onderwijs. Dat roept vragen op zoals ‘Hoe protocolleren we signalering en diagnostiek?’ ‘Wanneer vinden wij dat we passend onderwijs bieden?’ ‘Welke keuzemogelijkheden zijn er voor begeleidingsvormen?’ en ‘Hoe gaan we om met leertijdverkorting?’

Slim Beleid is geschreven om schoolteams te helpen om tot een goed beleidsplan ten behoeve van de hoogbegaafde leerlingen te komen. Uitgangspunt is dat er een doorgaande lijn in de aanpak moet ontstaan die aansluit bij de bestaande manier van onderwijs geven op elke school. Beleid voor één specifieke groep leerlingen mag nooit betekenen dat het hele onderwijssysteem binnen een school op zijn kop wordt gezet, maar moet wel betekenen dat gestreefd wordt naar onderwijs dat goed is voor de leerling en de leerkracht.

De auteurs

Drs. Eleonoor van Gerven studeerde pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na enkele jaren verbonden te zijn geweest aan diezelfde universiteit is zij haar eigen consultancypraktijk gestart. In haar dagelijks werk adviseert en begeleidt zij scholen rondom hoogbegaafdheid. Ze verzorgt trainingen, studiedagen en individuele coachingstrajecten voor leerkrachten. Van haar hand verscheen in 2001 Zicht op hoogbegaafdheid: handboek voor de onderwijspraktijk. Recent verschenen bij de Wereldschool Slim kan lezen: lees- en werkserie voor slimme kleuters en Ik voel me… Verrijkingsmateriaal in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Van Gerven ontwikkelde tevens het Leerlandschap Hoogbegaafdheid in het programma Pulse-po, digitale nascholing voor leraren basisonderwijs in het kader van de SBL-competenties.

Samen met Sylvia Drent schreef zij Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen: een praktische gids voor basisschoolbeleid (2000) en Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs (derde druk 2007). Samen ontwikkelden zijn ook het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (2007, webbased editie).

Recensie

NBD|Biblion recensie van Mac Steenaart:

Door de komst van Leonardoklassen en een grote subsidie van het ministerie wordt extra aandacht gevraagd voor kinderen die hoogbegaafd zijn. In dit boek wordt op basis van theorie (met de laatste ontwikkelingen), maar vooral van praktijk aangegeven hoe teams van basisscholen beleid (=doorgaande lijn) kunnen maken om deze groep zorgleerlingen op de juiste manier te kunnen begeleiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hele team (onder andere keuze van de doelgroep) en een projectteam (onder andere signalering en diagnostiek). Praktisch zijn de zes bijlages (onder meer besluitenlijst beleidsplan, checklist competenties en intakevragenlijst). De doelgroep (teams basisscholen maar ook beleidsmakers van besturen) zal het jammer vinden dat deze bijlages niet op cd-rom worden meegeleverd. Actuele en verzorgde uitgave die aansluit op het eerder verschenen, maar niet meer leverbare boek ‘Een doorgaande lijn voor hoogbegaafden’ (2001)* van dezelfde schrijfster.

Titel
Slim beleid
Keuzes en consequenties bij beleid voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs

Auteur(s)
Eleonoor van Gerven

Uitgeverij
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV | ©2008

ISBN
9789023244431keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x