Ongeleide projectielen op koers

Ongeleide projectielen op koers

Ongeleide projectielen op koers


Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit je niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving. Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Zij zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen. Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving om die zoektocht te starten.

De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden, naast de voor veel hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen.

Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, P&O’ers en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo herkend en erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!

De auteurs

Noks Nauta (1947) studeerde geneeskunde en was achtereenvolgens werkzaam als schoolarts, bedrijfsarts, stafmedewerker bedrijfgezondheidsdienst (specialisatie beroepsinfectieziekten), opleider bedrijfsartsopleiding, coördinator huisartsopleiding, wetenschappelijk medewerker kenniscentrum.

Thans werkt zij parttime bij het Kwaliteitsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. In 1999 studeerde zij ook af als arbeids- en organisatiepsycholoog.

Zij is geïnteresseerd in professioneel handelen van gezondheidszorgwerkers en hun onderlinge samenwerking en is met name actief op het gebied van interprofessionele samenwerken. Zij doet onderzoek en geeft trainingen op dat gebied. In 2004 promoveerde zij op het proefschrift Een vertrouwenskwestie? Over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen.

Sinds 2000 is zij lid van Mensa, een wereldwijde belangenorganisatie voor zeer intelligente mensen. Zij richtte daar de Commissie Onderzoek en Onderwijs op en was daar tot en met 2004 voorzitter van. Zij houdt zich vooral bezig met hoogbegaafden in hun werk. Zij ondersteunt enerzijds de hoogbegaafden zelf door informatie over dit onderwerp te geven en werkt anderzijds aan deskundigheidsbevordering bij professionals (zoals psychologen en artsen). Zij schreef een aantal artikelen over dit onderwerp, o.a. samen met Frans Corten en Sieuwke Ronner en geeft ook workshops samen met Sieuwke Ronner. Haar website is www.noksnauta.nl.

Sieuwke Ronner (1951) studeerde klinische psychologie met afstudeerrichting gezondheidspsychologie. Later vulde zij dit aan met organisatiepsychologie. Sinds 2002 is zij zelfstandig gevestigd als adviseur arbeid en gezondheid, coach, trainer en mediator. Zij heeft zowel ervaring in de profit sector (de zakelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties) als in de not for profit sector (overheid, onderwijs, gezondheidszorg). Haar specialiteit is het begeleiden van veranderingsprocessen en het verzorgen van daarbij behorende opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching, geconcentreerd op visieontwikkeling, samenwerking, conflictbeheersing en onderhandelen. Daarnaast begeleidt zij mensen tijdens perioden van (dreigend) ziekteverzuim. Kenmerkend voor haar benadering is een gebalanceerde aanpak van afstand en betrokkenheid, met een scherp oog voor het unieke en kwetsbare van individuele medewerkers.

Door de samenwerking met Noks Nauta is zij sinds 2002 betrokken geraakt bij de begeleiding van hoogbegaafden in hun werk. Met haar ervaring in diverse organisaties, en met enkele hoogbegaafden in haar naaste omgeving, is zij goed in staat aan te sluiten bij de belevingswereld van hoogbegaafden. Zij geeft samen met Noks Nauta workshops voor hoogbegaafden (onder andere over werkstress). Haar website is www.meriones.nl.

Titel
Ongeleide projectielen op koers
Leven en werken met hoogbegaafdheid

Auteur(s)
Noks Nauta en Sieuwke Ronner

Uitgeverij
Harcourt Assessment BV | ©2007

ISBN
9789026517990



keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x