Mediated Learning and Cognitive Modifiability

Mediated Learning and Cognitive Modifiability

Mediated Learning and Cognitive Modifiability


Dit boek portretteert een uitgebreide en intensieve discussie van theorieën en onderzoek die verwijzen naar de theorieën van Vygotsky en Feuerstein over gemedieerd leren en hun effecten op het leerpotentieel en de cognitieve aanpasbaarheid. De meeste onderwerpen worden besproken in relatie tot een breed spectrum van ontwikkelings- en cognitief onderzoek dat valt onder de conceptuele paraplu van gemedieerd leren en cognitieve aanpasbaarheid. Sommige onderwerpen zoals neurale plasticiteit, executieve functies, mentale rotatie en cognitief onderwijs houden verband met gemedieerd leren, zij het indirect, en zijn daarom in dit boek opgenomen.

In veel opzichten presenteert het boek een uitbreiding van de theorieën van Vygotsky en Feuerstein en empirische validatie in een verscheidenheid aan familiale, sociale en culturele contexten. Het boek bevat een grondige analyse en samenvatting van 50 jaar onderzoek en methodologie van de nauwe relatie tussen gemedieerde leerinteracties en cognitieve veranderbaarheid, en van de dynamische beoordeling die ten grondslag ligt aan het meten van cognitieve veranderbaarheid.

Speciale nadruk wordt gelegd op de dynamische beoordelingsinstrumenten van Tzuriel die gedurende meer dan vier decennia zijn ontwikkeld. De nieuwe instrumenten van Tzuriel zijn verweven in het uitgebreide onderzoek naar interacties tussen ouders en kinderen, de bemiddeling van broers en zussen, leraren en leeftijdsgenoten en in de validatie van een dynamische beoordelingsaanpak en cognitieve onderwijsprogramma's gericht op de ontwikkeling van denkvaardigheden en academische prestaties.

Titel
Mediated Learning and Cognitive Modifiability

Auteurs
David Tzuriel

Uitgeverij
Springer | ©2021

ISBN
9783030756925


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x