LEMO

LEMO

LEMO


Een instrument voor feedback over leren en motivatie

Leren en motivatie beïnvloeden in sterke mate de kwaliteit van leeruitkomsten. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van leren en motivatie in het onderwijs een belangrijke doelstelling is in veel onderwijsinnovaties in Vlaanderen en Nederland. De overgang van het secundair/voortgezet onderwijs naar en doorstroom in het hoger onderwijs zijn daarbij cruciale momenten. Onderzoek wijst uit dat kenmerken op het vlak van leren en motivatie veranderbaar zijn. Voor studenten, het onderwijs en begeleiding is dit een relevante boodschap. Geïnspireerd door deze tendensen, ontwikkelden medewerkers van de onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen) en de Plantijn Hogeschool een instrument voor feedback over kenmerken van leren en motivatie: LEMO.

LEMO heeft een dubbel perspectief: het in kaart brengen van relevante kenmerken van leren en motivatie bij leerlingen en studenten, en het verstrekken van gerichte feedback. Feedback geven is voor leerlingen en studenten een middel om zicht te krijgen op het ‘hoe’ en ‘waarom’ van hun leren en om hun leerontwikkeling richting te geven. Voor leraren, docenten, studie- en leerbegeleiders is het een middel om leren en motivatie in het dagdagelijkse onderwijs en begeleiding in kaart te brengen en gerichte ondersteuning te bieden.

Dit boek bevat verschillende versies van het instrument. Er zijn enerzijds versies voor Vlaanderen en Nederland. Anderzijds zijn er instrumenten voor de laatste twee jaar van het secundair/voortgezet onderwijs en het eerste jaar hoger onderwijs. De instrumenten werden uitgebreid getest bij leerlingen en studenten.

De auteurs

Vincent Dossche is als docent verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij verricht onderzoek naar kenmerken van leren en onderwijzen, leerstijlontwikkeling en -begeleiding.

Peter Van Petegem is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij leidt er de onderzoeksgroep EduBROn (www.edubron.be).

Herman Van de Mosselaer is diensthoofd onderwijs en onderzoek aan de Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen. Van 2008 tot 2011 leidt hij het interregioproject Goesting in Leren en Werken (www.golewe.eu).

Jan Vermunt is als hoogleraar Didactiek van het doceren en van het opleiden van docenten verbonden aan het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen.

Recensie

Uit: Boeketje Onderwijs, Lieven Coppens:

[…] Een betrouwbare aanwinst voor iedere leerling- en studentenbegeleider die werkt in de derde graad van het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs.

Lees verder…

Titel
LEMO
Een instrument voor feedback over leren en motivatie

Auteur(s)
Vincent Donche, Peter Van Petegem, Herman Van de Mosselaer, Jan Vermunt

Uitgeverij
Plantyn nv | ©2010

ISBN
9789030108344keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x