Knappe koppen in de klas

Knappe koppen in de klas

Knappe koppen in de klas


Iedere leerkracht kent ze wel: de vlotte leerlingen die aan een half woord genoeg hebben. Of de pientere kinderen die veel in hun mars hebben, maar waar het op de een of andere manier niet uitkomt (de onderpresteerders).

De laatste tijd is er veel aandacht voor deze ‘bovenste 20 procent’ van de leerlingen. De politiek streeft naar het verhogen van de leeropbrengsten, juist ook van deze groep.

Hoe zorgen leerkrachten ervoor dat (hoog)begaafde leerlingen worden uitgedaagd excellente prestateis te leveren? Dit boek laat zien dat getalenteerde leerlingen niet altijd vanzelf verder komen in hun ontwikkeling. Cruciaal is dat leerkrachten de instructie en het aanbod binnen de les óók op hen afstemmen. De auteurs beschrijven concreet en praktisch hoe ze dat kunnen doen, aan de hand van tips, instrumenten en herkenbare praktijkverhalen.

Knappe koppen in de klas richt zich primair op leerkrachten in het basisonderwijs en studenten aan pabo’s. Maar ook interne begeleiders en schoolleiders krijgen in dit boek waardevolle inzichten.

De auteurs

Geraldine Brouwer (1972) volgde de pabo, behaalde de akte Speciaal Onderwijs, studeerde Onderwijskunde en hoopt in 2011 de post-initiële master hoogbegaafdheid (ECHA) te behalen. Ze werkte in diverse sectoren van het onderwijs. Sinds 2008 is zij senior consultant, trainer en onderzoeker bij CPS met specialisaties: schoolontwikkeling, hoogbegaafdheid en hogere leeropbrengsten. Zij heeft hierover ook internationaal kennis opgedaan, onder andere in Finland.

Lidy Ahlers (1956) studeerde Orthopedagogiek, volgde de pabo en werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Daarna was ze werkzaam als schoolbegeleider/taal-leesspecialist. Sinds 2005 is zij senior consultant, cursusontwikkelaar en trainer bij CPS. Zij is gespecialiseerd in taal-lezen en hoogbegaafdheid en begeleidt scholen in meerjarige taal-leestrajecten. Ook werkt zij als auteur mee aan diverse leesmethoden.

Recensie

De auteurs beschrijven heel concreet hoe leerkrachten met kleine aanpassingen in hun les (hoog)begaafde leerlingen de uitdaging kunnen bieden die zij nodig hebben. Het boek start met de vraag wat hoogbegaafdheid eigenlijk is, hoe je het kunt herkennen in de klas. Daarna focust het zich op de leerkrachten zelf, wat hij/zij kan doen om deze hoogbegaafde leerlingen uit te dagen om excellente prestaties neer te zetten.

Elk hoofdstuk begint met een korte case, een voorbeeldje uit de praktijk waarbij het fout gaat, door misverstanden, vooroordelen of onwetendheid. Daarna komt er telkens een theoretisch gedeelte, echter steeds doorspekt met praktijkvoorbeelden en tips. Hierdoor is het voor een leerkracht heel duidelijk om te begrijpen waarover het gaat en hoe je erop kan inspelen.

Dit is een héél praktisch boek voor leerkrachten, waarin je geleerd wordt om op een relatief eenvoudige manier je instructie aan te passen aan verschillende niveaugroepen in de klas, waarin je leert om de reguliere leerstof om te bouwen naar verdiepende en uitdagende leerstof voor de hoogbegaafde leerling zonder meteen een kangoeroeklas te moeten oprichten. Een must voor elke leerkracht die met hoogbegaafde leerlingen in zijn klas aan de slag wil!

Titel
Knappe koppen in de klas
Wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs

Auteur(s)
Geraldine Brouwers, Li dy Ahlers

Uitgeverij
CPS Onderwijsontwikkeling en advies | ©2011

ISBN
9789065086426keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x