Hoogbegaafden in de samenleving

Hoogbegaafden in de samenleving

Hoogbegaafden in de samenleving


De laatste jaren groeit in Europa de belangstelling en het begrip voor hoogbegaafde kinderen en adolescenten. De tijd lijkt dan ook rijp om te komen tot een eerste inventarisatie en bundeling van vragen en behoeften, ook met het oog op verder te ondernemen activiteiten.

In dit boek is de neerslag te vinden van het in 1984 gehouden symposium over de hoogbegaafden in onze samenleving. Dit symposium werd georganiseerd door de Hugo de Groot-Stichting in samenwerking met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De deelnemers kwamen uit alle sectoren van onderwijspraktijk en onderwijsbegeleiding, alsmede bestuur en beleid. Ook ouders waren in groten getale vertegenwoordigd.

De meeste bijdragen aan dit symposium werden gedeeltelijk opnieuw bewerkt voor dit boek door de beide redacteuren F.J. Mönks en P. Span.

De auteurs

Prof. Dr. F.J.Mönks is hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie te Nijmegen. Hij is projectleider van het SVO-project ‘Identificatie van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs’. Sinds 1982 is hij lid van de National Association for Gifted Children in de Verenigde Staten. Hij is oprichter en voorzitter van de Hugo de Groot-Stichting, die studie en begeleiding van hoogbegaafden wil bevorderen.

Prof. Dr. P.Span is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij is lid van de World Council for Gifted and Talented Children. Hij is projectleider geweest van het inmiddels afgesloten SVO-project ‘Onderkennen en onderwijzen van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs’.

Titel
Hoogbegaafden in de samenleving

Auteur(s)
F.J. Mönks en P. Span (red.)

Uitgeverij
Dekker & van de Vegt | ©1985

ISBN
9789025500023keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x