Hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen


In ons land (Nederland) komen ongeveer 40.000 hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs voor, en slechts voor ongeveer 3500 van hen is er passend onderwijs gerealiseerd. Dit is een ernstige tekortkoming, want deze kinderen hebben immers voor hun optimale ontwikkeling recht op een voor hen geschikt onderwijsaanbod. Dat betekent een uitdaging voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen, gesteund door de overheid. Het is een misverstand dat deze kinderen zich op school toch wel redden. Hoogbegaafde kinderen kunnen in het gewone onderwijs vaak niet goed mee en gaan zelfs onderpresteren. Zij denken, leren en handelen essentieel anders en om die reden vragen zij dan ook om een andere opvoedkundige en onderwijskundige aanpak. Aparte Leonardoklassen binnen het reguliere onderwijs zijn dan ook zeer aan te bevelen.

In dit boek wordt veel informatie verschaft over dit soort onderwijs: bestaansrecht, typering, inhoud, organisatie, acceptatie en suggesties hoe dit onderwijs op een eigen school te realiseren.

Naast het belang voor de kinderen zelf is het voor de gehele Nederlandse samenleving van grote betekenis dat talenten ten volle benut worden, zodat ons land mondiaal een vooraanstaande rol kan blijven vervullen en zich als kennisland kan profileren en kennis en kunde kan exporteren.

De auteur

Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft de verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Als onderwijskundige is hij er altijd bezorgd over geweest of juist ook hoogbegaafde kinderen in ons onderwijs wel voldoende tot hun recht komen.

Titel
Hoogbegaafde kinderen
Leonardo-onderwijs
Recht van het kind – Uitdaging voor ons

Auteur(s)
Ben Daeter

Uitgeverij
Uitgeverij ASPEKt | ©2012

ISBN
9789461531285keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x