Het Grote Vooruitwerklabboek III

Het Grote Vooruitwerklabboek III

Het Grote Vooruitwerklabboek III


De Vooruitwerklabboeken zijn ontwikkeld als verrijkingsmateriaal voor
(hoog)begaafde leerlingen van Basisschool en Voortgezet Onderwijs.
In de workshops trainen ze vaardigheden om hun leerhouding,
schoolprestaties en zelf-inzicht te verbeteren. Het verrijkingsconcept is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Ontwikkeling Leermethoden (www.slimlerenleren.nl), door Dr. E. (Els) Schrover.

In elk van de drie delen vindt u een opbouwende reeks van volledig
uitgeschreven lessen met een ‘Grote Opdracht’, het leerdoel van de les, tips voor observatie en punten voor de nabespreking, verder zijn er kopieerbare Vragenbladen voor de leerling in de boeken. Deze zijn ook van de website te downloaden.

In Vooruitwerklabboek 3 ligt de nadruk op samenwerking en de factoren die de samenwerking kunnen verstoren.
In het eerste deel van dit boek vindt u vijf opdrachten voor samenwerking en de nabespreking om te zien wat iedereen ervan heeft geleerd. Het is de bedoeling dat het geleerde leidt tot regels waarop de groepsleden elkaar kunnen aanspreken bij de komende opdrachten.


Het middelste deel van het boek is het grootste en het meest herkenbaar als Vooruitwerklabboek. Het bestaat uit tien ‘Grote Opdrachten’, net als in boek 1 en 2, met suggesties voor persoonlijke reflectie en observatiepunten voor u. Deze opdrachten zijn de meest complexe van de drie Vooruitwerklabboeken: samenwerken, zelfkennis en reflectie op het groepshandelen zijn opnieuw de sleutelwoorden, maar voor deze opdrachten is goed en gestructureerd overleggen echt onontbeerlijk. De deelnemers kunnen niet zomaar beginnen: de opdracht moet gezamenlijk worden geanalyseerd, de krachten van elke deelnemer van het groepje moeten worden ingezet en de taken verdeeld.


Samenwerking is naast zelf-inzicht de kern van alle opdrachten in de
Vooruitwerklabboeken, en onderhandelen is een belangrijke vorm van
samenwerken om problemen op te lossen. Dat hebben de deelnemers vooral in dit derde boek geleerd, want complexe opdrachten vragen om veel overleg – en leveren daardoor ook meningsverschillen op.

In het laatste deel van boek 3 komen de leerdoelen van dit boek samen, in ‘de vijf regels van goed onderhandelen’. De deelnemers kunnen in twee grappige maar moeilijke samenwerkings- en overleg-oefeningen (‘Haaien-eiland’ en ‘Luts en Mips’) ontdekken in hoeverre ze zich de leerdoelen van boek 3 hebben eigen gemaakt.

Titel
Het Grote Vooruitwerklabboek III

Auteur(s)
Els Schrover

Uitgeverij
Stichting Ontwikkeling Leermethoden | ©2019

ISBN
9789078655213


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x