Handleiding methode aanpakkaarten

Handleiding methode aanpakkaarten

Handleiding methode aanpakkaarten


Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijkse leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door chaos, paniek of weigeren een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet altijd de juiste leerstrategieën.

Deze aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbrengen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onafhankelijk van een methode.

Ze vormen een verzameling van werkstrategieën voor taal, rekenen, (begrijpend) lezen en wereldoriëntatie, waaruit de leraar een voor elk kind afzonderlijk helder stappenplan kan distilleren.

Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinderen met leerproblemen en / of leerstoornissen zoals ASS, NLD, beelddenkers en kinderen met dyslexie.

De auteur

Winny Bosch-Sthijns, orthopedagoog, is stichter- directeur van IE Quest, een praktijk en onderzoeksbureau voor orthopedagogiek en psychologie in Sittard. Daarvoor was zij leraar in het basisonderwijs.

Recensie

Methode voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs met werkhoudings- en concentratieproblemen. De uitgave bestaat voor het grootste deel uit ‘aanpakkaarten’, een soort van stappenplannen die ervoor zorgen dat kinderen gestructureerd aan een opdracht kunnen beginnen. Er zijn kaarten over planning, rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen, en informatieverwerking. Ze zijn overzichtelijk vormgegeven maar niet feilloos. Zo wordt nergens vermeld voor welk leerjaar de kaart bedoeld is, en zijn de stappenplannen voor wiskunde niet toepasbaar voor alle wiskundige problemen. De kaarten worden ingeleid met theoretische informatie over onder meer werkhoudingsproblemen, de werking van het brein, en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Dit deel wordt besloten met een literatuurlijst en een lijst van mogelijke tests. Verder bevat het boek een cd-rom met de kaarten. Dit boek is vooral geschikt als inspiratie voor leerkrachten die zelf kaarten willen maken die zijn aangepast aan de specifieke noden van hun leerlingen. Kleurendruk, verlucht met afbeeldingen.

Redactie Vlabin-VBC

Titel
Handleiding Methode Aanpakkaarten
Speciaal ontwikkeld voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

Auteur(s)
Winny Bosch-Sthijns

Uitgeverij
Uitgeverij Garant | ©2011

ISBN
9789044127485keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x