Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Een andere kijk op hoogbegaafdheid


Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en dé hoogbegaafde bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels. En je noodgedwongen aanpassen omdat het lijkt alsof je echte ik niet past binnen de sociale normen. Dat hebben de auteurs allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij – en bepleiten zij – een andere kijk op hoogbegaafdheid. Vanuit dit kader bespreken zij een aantal belangwekkende thema’s: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests. Ook komt de stand van zaken vanuit de wetenschap aan bod en noteren zij een staalkaart aan ervaringen van jongere en oudere hoogbegaafden. Aan het slot van elk hoofdstuk staan uitgebreide tips en adviezen aan ouders, leerkrachten en kinderen om beter om te leren gaan met hoogbegaafdheid.

Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om prestaties. Het gaat er zelfs niet om dat je het beste uit hoogbegaafden haalt. Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar willen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. En met de opgedane inzichten uit Een andere kijk op hoogbegaafdheid kun je je ‘zijn’ sturen in de richting die jij wilt.

De auteurs

Ir. Mariken Althuizen (1972) is moeder van Bram (2001) en Sanne (2004). Zij is opgeleid als scheikundig ingenieur (TU Eindhoven), eerstegraads docent scheikunde, communicatiemedewerker en specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit).

Sinds 1996 werkt zij op het grensvlak van wetenschap, onderwijs en communicatie: docent, (wetenschaps)voorlichter, onderwijsontwikkelaar (PO, VO en HO), auteur en trainer/coach.

Haar eigen bedrijf 2Wicked ontstond in 2010 uit de dringende behoefte om haar opleidingen, kennis en ervaringen te bundelen en in te zetten voor onderwijsvernieuwing. Haar uitgangspunt hierbij is het geven van ruimte aan ieders manier van leren.


Drs. Esther de Boer (1971) is moeder van Thijmen (2002) en Lize (2005). Zij is opgeleid tot sociaal geograaf (Radboud Universiteit), eerstegraads docent aardrijkskunde (Radboud Universiteit) en specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit).

Vanuit haar interesse om kinderen en volwassenen te begeleiden, studeert zij momenteel psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Als adviseur werkt zij sinds 2000 voor KPC Groep in het primair en voortgezet onderwijs, waar zij docenten, teams en directies adviseert en begeleidt bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van (passen) onderwijs. Het uitdagen van kinderen én volwassenen staat daarbij voorop.

Drs. Nathalie van Kordelaar (1979) is moeder van Kai (2004) en Myrthe (2006). Zij is opgeleid tot orthopedagoge (Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam) en tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit). Zij heeft sinds 2008 samen met Mirjam Zwaan een eigen praktijk: Incontext Orthopedagogen (http://www.incontexto.nl).

Zij is met name gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met (het vermoeden van) hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Voor de start van haar eigen praktijk heeft ze zes jaar gewerkt in het speciaal (basis) onderwijs als leerkracht en remedial teacher en drie jaar in het REC-4 onderwijs (onderwijs voor kinderen met gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek) als orthopedagoog en ambulant begeleider.

Titel
Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Auteur
Mariken Althuizen, Esther de Boer, Nathalie van Kordelaar

Uitgeverij
Uitgeverij SWP | ©2014

ISBN
9789088505591keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x