Differentiëren is te leren

Differentiëren is te leren

Differentiëren is te leren


Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren?

Dit praktisch basisboek maakt duidelijk dat differentiëren, hoe ingewikkeld soms ook, écht mogelijk is. Stap voor stap laten de auteurs zien hoe leerkrachten de groep en hun onderwijs zo organiseren dat alle leerlingen tot hun recht komen. Uitgebreid wordt ingegaan op het differentiëren in de instructie. Aan de orde komt ook het differentiëren in doelen, tijd en leerstof. Speciale aandacht is er voor de groepen 1 en 2 en combinatieklassen.

Het boek is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabo-studenten (lerarenopleiding). Ook voor ib’ers (zorgcoördinatoren) en schoolleiders (directie) is de uitgave relevant, want ook schoolbreed differentiatiebeleid wordt beschreven.

Dit boek is een actueel vervolg op de veelgebruikte uitgave Effectieve instructie. Leren lesgeven met het activerende directe instructiemodel (CPS, 2002).

De auteurs

Aafke Bouwman werkt sinds 2006 bij CPS. Ze houdt zich bezig met het aansturen en uitvoeren van veranderingsprocessen op de gebieden taal en rekenen. Haar specialismen: opbrengst-bewust leren door te differentiëren en planmatig handelen met jonge kinderen. Daarvoor werkte ze jarenlang als schoolleider in (vernieuwings)basisscholen.

Geraldine Brouwer was van 2008 tot 2013 als Specialist Gifted Education consultant, trainer en onderzoeker bij CPS. Daarvoor werkte ze als leraar in diverse onderwijssectoren. Momenteel studeert ze orthopedagogiek aan de KU Leuven en is ze zelfstandig adviseur en trainer.

Leanne Jansen werkt sinds 2001 bij CPS. Daarvoor werkte ze enkele jaren als medewerker onderzoek. Bij CPS adviseert en begeleidt ze scholen op allerlei gebieden. De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het thema ‘zorg in de klas en in de school’.

Els Loman werkt sinds 1998 bij CPS. Ze ondersteunt gemeenten en scholen bij onderwijskwaliteitsverbetering en participeert in landelijke expertgroepen. Haar specialismen: schoolontwikkeling en de implementatie van onderwijsbeleid waaronder de referentieniveaus taal en rekenen. Voordat ze bij CPS werkte, was ze docente Frans.

Titel
Differentiëren is te leren
Omgaan met verschillen in het basisonderwijs

Auteur(s)
Aafke Bouwman
ism Geraldine Brouwer, Leanne Jansen en Els Loman

Uitgeverij
CPS Onderwijsontwikkeling en advies | ©2013

ISBN
9789065086563


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x