Denken is leuk!

Denken is leuk!

Denken is leuk!


Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak anders dan andere kinderen omdat ze op een andere manier denken en voelen dan hun leeftijdsgenoten!

Als de school/thuisomgeving niet goed is afgestemd op het denkniveau van het hoogbegaafde kind dan kan het kind probleemgedrag gaan ontwikkelen!

In dit boek krijgt u inzicht in het denkproces van het hoogbegaafde kind en krijgt u handvatten aangeboden hoe u een kind dat blokkeert op sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied, verder kunt begeleiden in zijn denk/leerproces.

De ouders en leerkrachten leren met behulp van dit boek doelgericht te communiceren met het kind over zijn leer-denkproces.

Kinderen zijn heel goed in staat om zelf hun denk/leerproces in kaart te brengen en samen met ouders of leerkrachten naar oplossingen te zoeken en dus verder te komen in hun leer-denkproces.

De auteur

Laura Groebbé is gedurende 16 jaar werkzaam geweest als groepsleerkracht en coach van hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs.

Sinds drie jaar heeft zij een adviesbureau & verrijkingsklas voor hoogbegaafde kinderen uit het basis/middelbaar onderwijs. Zij heeft de ECHA-opleiding (European Advanced Diploma in Educating the Gifted), bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen gevolgd.

Recensie

Aangenaam om te lezen. Duidelijke layout. Theorie wordt verduidelijkt met casussen en projectjes van de kinderen zelf. Een minimum aan foto’s om het geheel wat luchtiger te maken.

In het eerste deel van het boek worden een paar algemene begrippen omtrent hoogbegaafdheid duidelijk gemaakt met een aantal casussen. Er worden ondermeer voorbeelden gegeven van hoe je een relatieve onderpresteerder van een absolute onderpresteerder kunt onderscheiden, hoe je een kind dat zich aanpast en ééntje dat rebelleert kan herkennen en hoe je deze kinderen best benadert in de klas.

Het tweede en grootste deel van het boek handelt over het denkdeurtjesmodel dat de auteur heeft ontwikkeld, gebaseerd op de succesvolle intelligentie-theorie van Sternberg. Die stelde dat je pas succesvol kunt zijn als je analytische, je creatieve en je praktische intelligentie in evenwicht zijn.

Het denkdeurtjesmodel is een manier om kinderen, uiteraard mits begeleiding van de leerkracht of ouder, zelf te laten nadenken over hun denk/leerproces. Je beeldt je drie deurtjes in, die gesloten, halfopen op volledig open kunnen zijn. Het eerste deurtje (analytische vaardigheden) gaat over het al dan niet kunnen van een opdracht, taak of schoolvakken. Het tweede deurtje (creatieve vaardigheden) is eigenlijk je buikgevoel, wat vind je, hoe voel ik me? Dit is als je dichtklapt, als je begint te schreien, als je iemand een stomp geeft. Het derde deurtje tenslotte (praktische vaardigheden) omvat het werkgedrag of je werkhouding, kan je met iemand samenwerken, kan je netjes werken, ben je snel afgeleid?

De kinderen moeten dus telkens er iets verkeerd gaat, leren voelen én uitspreken waar het verkeerd ging, in welke fase hun deurtje halfopen stond of helemaal dichtging. Ze moeten ook leren durven om hulp te vragen als een deurtje dichtslaat. Dit wordt gesymboliseerd met een hulpkoffertje waarin een sleutel zit die op dat deurtje past.

Het model wordt geïntroduceerd in de onderbouw (groep 1-3 of kleuters t.e.m. 1ste lj.), in de bovenbouw (groep 4-8 of 2de t.e.m. 6de lj.) en in de opvoeding, bij de ouders dus. Tenslotte wordt het ook nog toegepast in de verrijkingsklas (Nl.) of kangoeroeklas (B.).

Zelf vind ik het model interessant omdat het kinderen leert zeggen wat ze voelen. Zo kan door het benoemen van hun gevoelens, hun gevoelswereld meer in evenwicht komen met hun denkwereld, want die laatste kan bij hoogbegaafde kinderen nog al eens de bovenhand nemen omdat ze hierop altijd al hebben kunnen vertrouwen.

Moeilijker vind ik het model toe te passen in een klassituatie. De leerkracht moet er eerst en vooral zelf goed in onderlegd zijn. Het lijkt mij ook niet makkelijk om dit aan vele kinderen samen duidelijk te maken. Ik vind het model daarentegen wel geschikt om individueel te gaan gebruiken, voor ouders of psychotherapeuten/psychologen die een hoogbegaafd kind begeleiden.

Titel
Denken is leuk!
Praktisch handboek voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten

Auteur(s)
Laura Groebbé

Uitgeverij
Graviant educatieve uitgaven | © 2007

ISBN
9789075129717keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x