De herziene taxonomie van Bloom in de klas

De herziene taxonomie van Bloom in de klas

De herziene taxonomie van Bloom in de klas


Met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd ervoor gekozen om de eindtermen en leerplannen uit te schrijven op basis van de herziene taxonomie van Bloom, door Krathwohl & Anderson. De herziene taxonomie van Bloom analyseert in zes delen hoe je als leerkracht lessen kan ontwerpen zodat je leerlingen eindtermen en leerplandoelen kunnen bereiken. De originele editie van De taxonomie van Bloom in de klas werd in deze nieuwe versie aangevuld met twee domeinen: het affectieve en het psychomotorische domein.

Deel 1 De herziene taxonomie van Bloom, wat betekent dat? – Op basis van de herziene taxonomie zijn eindtermen en leerplandoelen operationeel en evalueerbaar geformuleerd. Het is belangrijk de verschillende onderdelen van de taxonomie te leren kennen en de samenhang ertussen te begrijpen.

Deel 2 Het cognitieve domein – Zowel de cognitieve processen als de soorten kennis van het cognitieve domein komen grondig aan bod.

Deel 3 Het affectieve domein – In dit deel wordt duidelijk waarom affectieve doelen niet te evalueren maar na te streven zijn.

Deel 4 Het psychomotorische domein – Het psychomotorische domein is gebaseerd op de coördinatie en ontwikkeling die nodig zijn bij de uitvoering van vaardigheden, handelingen en bewegingen.

Deel 5 Het lesontwerp met de taxonomie – In deel 5 vind je praktische voorbeelden en didactische tips om op een kwaliteitsvolle manier lessen te kunnen ontwerpen in functie van de leer, instructie-, evaluatieen afstemmingsvraag.

Deel 6 Eindtermen en leerplannen: waarom dit kader gebruiken? – Wat houdt de onderwijshervorming in? Hoe en waarom kwam ze tot stand?

Dit boek is een onmisbare inspiratiegids, een aanrader voor iedereen die met de nieuwe eindtermen en leerplannen aan de slag gaat.

De auteurs

Eef Rombaut (°1975) werkte als leerkracht secundair onderwijs in het aso, tso en bso voor verschillende scholen binnen de scholengemeenschap Sint-Nicolaas te Sint-Niklaas en het Koninklijk Atheneum te Gent. Ze was praktijkassistent SLO Politieke en Sociale wetenschappen aan de UGent en is momenteel werkzaam aan de UA voor de Antwerp School of Education. Sinds 2008 is ze tevens aan de slag als pedagogisch adviseur in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ingrid Molein (°1960) werkte vanaf 1983 als leerkracht secundair onderwijs en als technisch adviseur coördinator in het toenmalig Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw te Gent en vanaf 2006 in het Technisch Instituut Sint-Carolus te Sint-Niklaas. Sinds 1997 is ze aan de slag als pedagogisch adviseur in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tine Van Severen (°1967) werkte van 1998 tot 2003 als praktijklector verpleegkunde in de Arteveldehogeschool te Gent. Sinds 2003 werkt ze als leerkracht secundair onderwijs in het tso en bso in het Instituut voor Verpleegkunde in Gent. Ze is sinds 2013 tevens aan de slag als pedagogisch adviseur in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Titel
De herziene taxonomie van Bloom. Een inspiratieboek voor de leraar.

Auteur(s)
Ingrid Molein, Eef Rombaut, Tine Van Severen

Uitgeverij:)
Pelckmans | ©2020

ISBN
9789463372596


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x