Begaafde kinderen op de basisschool

Begaafde kinderen op de basisschool

Begaafde kinderen op de basisschool


Veel mensen zouden begaafd willen zijn, want als je begaafd bent, ben je uitverkoren.

En toch spreken we van het probleem van begaafdheid op school.

Meestal is begaafdheid voor het kind zelf geen probleem. Het zal met die begaafdheid tot goede prestaties komen en daarmee voldoen aan de verwachtingen van de school. Maar niet altijd komen begaafde kinderen tot de gewenste prestaties. Dan ontstaat er een probleem voor de school.

Zouden de auteurs van dit boek er ook onder geleden hebben dat de school hun begaafdheid niet begreep en die als gevolg daarvan miskende? Of hebben zij het probleem gesignaleerd in de scholen van nu en willen ze kinderen behoeden voor schoolproblemen?

Hoe het ook zij, het is prijzenswaardig dat de auteurs de handschoen hebben opgepakt en oplossingen hebben bedacht voor dit onderschatte probleem. Op een creatieve wijze keren zij zich af van de saaiheid en dragen zij interessante onderwijsarrangementen aan.

En dat is een gave.

Voorwoord Jef van Kuyk

De auteurs

Dr. J. Nelissen promoveerde in 1987 aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar reflectie en probleemoplossen van leerlingen op de basisschool op het gebied van rekenen-wiskunde. Hij is verbonden aan het Schooladviescentrum (SAC) te Utrecht en het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht. Hij maakt deel uit van het team ‘Tussendoelen annex Leerlijnen’.

Prof. dr. P. Span is emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In de jaren tachtig was hij een van de eersten die in Nederland uitgebreid onderzoek deed naar het leren van en het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op school. In 1987 nam hij het initiatief tot de oprichting van de European Council for High Ability (ECHA). Sinds 1991 maakt hij deel uit van de maatschap de Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht (PABU). In dit verband verzorgt hij cursussen voor de stichting Perdix: voortgezet onderwijs aan begaafde leerlingen.

Titel
Begaafde kinderen op de basisschool
Suggesties voor didactisch handelen

Auteur(s)
Red. Jo Nelissen – Pieter Span

Uitgeverij
Uitgeverij Bekadidact | ©1999

ISBN
9789026224281keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x