Basisboek mediërend leren

Basisboek mediërend leren

Basisboek mediërend leren


Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal.

Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar er zijn altijd groeimogelijkheden.

In plaats van te zoeken naar een passende diagnose en daar de aandacht op te richten, heeft de begeleider de uitdagende taak om zijn leerling, cliënt of medewerker zo te begeleiden dat hij de ruimte, energie en durf heeft om zich verder te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn onder meer het gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten, het uitbreiden van de cognitieve gereedschapskist (cognitieve functies) en de liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactiestijl van de begeleider (mediatie). Deze voorwaarden (en nog een aantal andere) worden gebundeld in het concept Mediërend Leren.

In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en haar waarde voor elk mens in ontwikkeling en voor elke begeleider die hem hierbij begeleidt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van het concept Mediërend Leren beschreven worden.

De auteurs

Floor van Loo en Emiel van Doorn zijn de drijvende krachten achter StiBCO. Bij StiBCO wordt gewerkt volgens het concept `Mediërend leren. Beiden zijn werkzaam als trainer, adviseur en coach. Van Doorn schreef eerder met Piet van Dijk Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties (Uitgeverij Nelissen, 2004).

Recensie

Dit tamelijk moeilijk geschreven boek gaat over de vraag hoe, waardoor en waarmee mensen zich ontwikkelen. Het richt zich op een verschijnsel dat relatief nog weinig bekend is, te weten het leren door middel van mediatie. Deze aanpak gaat er vanuit dat een leraar, begeleider of verzorger anders tegen zijn leerlingen, patiënten, werknemers en pupilllen aankijkt. De focus in deze aanpak ligt namelijk op het uitnutten van mediatie, positieve ontwikkelingspsychologie en denkstimulerende begeleiding. Vraaggerichte zorg is daarbij essentieel, dat wil zeggen: de leerling en dergelijken staan met hun behoeftes en mogelijkheden centraal. Doel is om gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten van de leerling. Dit boek betreft een complexe materie en vraagt een flink niveau van voorkennis van de lezer. Het boek heeft deels een theoretisch, deels ook een praktisch karakter. Bruikbaar voor iedereen met belangstelling in de sociaalagogische disciplines.

Mr. P.C. van Schelven

Titel
Basisboek Mediërend Leren
Van medisch labelen naar omgaan met verschillen

Auteur(s)
Floor van Loo, Emiel van Doorn

Uitgeverij
Uitgeverij Boom | ©2013

ISBN
9789461053138


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x