Traject CSF beleid op leerlingenbegeleiding

Traject CSF beleid op leerlingenbegeleiding

Traject CSF beleid op leerlingenbegeleiding

Aandacht voor cognitief sterk functioneren in je beleid?

Cognitieve begaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief sterk functionerende leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale beleid op leerlingenbegeleiding. Maar hoe begin je aan het opstellen van zo’n beleid met focus op cognitief sterk functionerende leerlingen? Hoe zorg je dat het hele team mee krijgt hierin? Hoe voorkom je weerstand in een team? En hoe hou je rekening met de draagkracht van de school zodat het geen louter papieren versie wordt?

De leraar die een cognitief sterk functionerende leerling in de klas krijgt zal waarschijnlijk wel proberen om deze leerling uit te dagen en voor aangepaste leerstof te zorgen. Om te zorgen dat zo’n aanpassing niet steeds lukraak en van de goede wil van de leerkracht afhankelijk blijft, is er een goede afstemming op schoolniveau nodig. Daarom is het best dat er duidelijkheid komt en eenstemmigheid bereikt is over wat goed handelen is ten opzichte van cognitief sterk functionerende leerlingen.

Uit deze ontwikkeling vloeit dus de behoefte om cognitief sterk functioneren op te nemen in je beleid op leerlingenbegeleiding. In zo’n beleidsplan worden verschillende zaken beschreven, maar het bestaat voornamelijk uit een procedure of stappenplan voor het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde en/of sterk presterende leerlingen in uw school.

Wij kunnen jullie school begeleiden bij het opstellen van zo’n beleid.

Voorafgaand gesprek

Voorafgaand vindt - gratis - een gesprek plaats met de directie waarbij een aantal vragen worden verduidelijkt:

 • Wat is een beleid op leerlingenbegleiding met focus op cognitief sterk functioneren?
 • Waartoe dient dit?
 • Wat is de reeds aanwezige kennis over cognitieve begaafdheid op uw school?
 • Wat is de eventuele draagkracht van de school
 • Wie wenst mee te werken in een team rond cognitief sterk functioneren?
 • Wie heeft al een opleiding hierrond gevolgd,…?

Bijeenkomsten

De directie stelt daarna een werkgroep samen bestaande uit de directie, leden uit het zorgteam en drie of meer enthousiaste, geïnteresseerde leerkrachten (kleuteronderwijs, onderbouw en bovenbouw of verschillende vakleerkrachten in het secundair). Deze werkgroep bespreekt samen met de begeleider de verschillende onderdelen van het beleidsplan, waarbij de begeleider aangeeft welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Kennismaking met cognitief sterk functioneren

 • Wat is een beleid op leerlingenbegeleiding met focus op cognitief sterk functioneren?
 • Wat is cognitieve begaafdheid en cognitief sterk functioneren?
 • Welke wetenschappelijke modellen zijn er die bruikbaar zijn voor de school?

Screening en signalering

 • Hoe kan je cognitief sterk functionerende kinderen herkennen op school?
 • Wat is het verschil tussen leerkenmerken en niet-cognitieve persoonskenmerken?
 • Welke bronnen kan je inzetten binnen je brede basiszorg en binnen verhoogde zorg?
 • Welke screeningsinstrumenten bestaan er om in een hele klas vermoedens te krijgen van cognitief sterk functioneren?
 • Hoe kan je deze vermoedens bevestigen met een signaleringsprotocol?

Compacten en verrijken

 • Hoe leren en denken cognitief sterk functionerende leerlingen?
 • Hoe kan je deze leerkenmerken verbinden met de reguliere leerstof?
 • Hoe moet je aangepast onderwijs aanbieden in de gewone klas?
 • Wat is compacten en hoe geef je dit vorm?
 • Waaraan moet goede verrijkingsleerstof voldoen?
 • Welke verrijkingsmaterialen bestaan er?

Versnellen

 • Welke vormen van versnellen bestaan er?
 • Welke criteria moet je in overweging nemen?
 • Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Bestaan er methodes die het makkelijker en meetbaar maken of een kind klaar is om te springen naar een hogere klas?
 • Hoe gaan we die procedure inschrijven in het beleid?

Beleid op leerlingenbegeleiding op papier

 • Welke informatie is nu voor de school van belang?
 • Welke aanpak of procedure wordt nu vastgelegd in het beleidsplan?
 • Hoe communiceer je dit plan naar ouders en derden?
 • Wanneer wordt het plan geïmplementeerd?
 • Hoe wordt het plan verduidelijkt aan de andere leerkrachten,…?

Evaluatie

Ongeveer een half jaar na het implementeren van het zorgbeleid wordt nog een bijkomende vergadering gepland voor het evalueren van het plan. In deze bijeenkomst (naar keuze met het hele team of met de werkgroep alleen) worden de knelpunten besproken die in de startfase naar voren zijn gekomen.


Bijkomende opties

Volgende opties zijn niet inbegrepen in de prijs van het begeleidingstraject en dienen bijkomend te worden vergoed. Contacteer ons voor een offerte op maat.

Mindset en motivatie

 • Welke motivatietheorieën bestaan er?
 • Wat is mindset? Wat is een groei- en een vaste mindset?
 • Hoe leer je cognitief begaafde kinderen durven, falen en werken?
 • Hoe kan je een leerling in de klas op weg naar een groeimindset helpen, waardoor het leert te durven, waardoor het van falen kan leren, waardoor het leert dat inspanningen leveren erbij hoort?

Het opzetten van een verrijkingsklas

 • Wat zijn de eisen die gesteld worden aan een verrijkingsklas?
 • Hoe kan je vermijden dat dit gewoon bezigheidstherapie is?
 • Hoe begin je aan zo’n verrijkingsklas?
 • Hoe kan je mindset-talentontwikkeling, strategietraining, de taxonomie van Bloom, succesvolle intelligentie, mindfulness, creatief denken en filosoferen gaan inpassen?

Onderpresteren

 • Wat is onderpresteren?
 • Hoe herken je het? Wat zijn de oorzaken?
 • Hoe kan je het omkeren?
 • Hoe motiveer je onderpresteerders?

Terugkoppeling naar leerkrachtenteam

Nadat het beleidsplan geschreven is, dienen alle andere teamleden van de school vertrouwd te worden gemaakt met de inhoud van het beleidsplan.

Dit kan reeds tijdens het traject gebeuren door de werkgroep zelf: na elke bijeenkomst kan een terugkoppeling gebeuren in de teamvergadering van de school waarbij een samenvatting gegeven wordt van de verschillende onderdelen.

Een andere mogelijkheid is om het beleidsplan door Hoogbloeier® te laten voorstellen in één of twee interne vormingen waarbij verschillende onderdelen van het plan worden besproken.


Tarieven

 • (telefonisch) kennismakingsgesprek: gratis
 • totaal standaard begeleidingstraject zorgbeleid: 2100,- € (excl. 21% BTW)
  Deze bedraagt een intakegesprek met een begeleider van Hoogbloeier®, 4 bijeenkomsten van +/- 2u, het beleid op leerlingenbegeleiding op papier en een evaluatiegesprek.
 • opties: neem contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte
 • terugkoppeling via pedagogische studiedag: 550,- (incl. 21% BTW)
 • transportvergoeding: € 1,00/km


Wil je meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op: tel. +32 465 00 92 09, of mail naar onderwijs@hoogbloeier.be

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x