Programma Wijs op weg

Programma Wijs op weg

Programma Wijs op weg

Programma voor onderpresterende begaafde jongeren

Stap op de weg naar wijsheid met het Wijs op Weg-programma! Speciaal ontworpen voor begaafde jongeren, biedt dit programma begeleiding bij het verkennen van verschillende facetten van henzelf, waaronder hun begaafdheid, omgeving, leerstijl, onderpresteergedrag en overtuigingen.

Of je nu momenteel onderpresteert of het risico loopt om in die valkuil te belanden, Wijs op Weg is er voor jou. Het hoofddoel? Herontdek je motivatie, omarm een positievere schoolhouding, en ontwikkel adaptief gedrag om jouw prestaties te verbeteren of gewoon beter in je vel te zitten.

Al enkele jaren vormt dit programma een essentieel onderdeel van de praktijk bij Hoogbloeier®. Het biedt leerlingbegeleiders en coaches een waardevolle leidraad om samen met onderpresterende leerlingen het fenomeen van onderpresteren aan te pakken. In een persoonlijke setting gaan leerling en begeleider aan de slag met concrete opdrachten en thema's. Het resultaat? Een doeltreffende aanpak die jongeren ondersteunt bij het realiseren van hun volledige potentieel.

Het programma is gebaseerd op Kuipers' programma “De kracht in jezelf” en specifiek vertaald naar begaafde jongeren in het secundair/voortgezet onderwijs. In 2015 was “Wijs op weg” het onderwerp van de scriptie van Sabine Sypré, als onderdeel van haar opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek beschreef de aanpassingen die zijn gemaakt aan het programma van Kuipers voor begaafde jongeren in het secundair/voortgezet onderwijs en evalueerde de effectiviteit ervan. De resultaten toonden aan dat de jongeren tijdens het programma al verbeteringen op emotioneel vlak vertoonden, wat zich later ook vertaalde naar academisch succes, zelfs na het afronden van het programma.

Twee van de vier modules (B en C) zijn ontwikkeld op basis van het Pathways to Underachievement Model van Snyder en Linnenbrink-Garcia (2013) en waren onderdeel van een interventiestudie die deel uitmaakte van het doctoraatsonderzoek van dr. Sabine Sypré. De resultaten van deze interventiestudie, uitgevoerd met acht deelnemers volgens een single case experimental design, suggereren dat de modules effectief kunnen zijn bij het aanpakken van onderpresteren. Het programma werd in samenwerking met KU Leuven en UGent aangepast aan de bevindingen uit deze studie.

Productomschrijving

Het programma omvat vier modules, die elk een ander psychologisch aspect behandelen dat bijdraagt aan het onderpresteren van begaafde jongeren. Voor elke module is er een specifiek werkboek ontworpen voor de jongeren om hen te ondersteunen in dit leerproces. 

Module A - Zelfbeeld

Deze module kan worden toegepast wanneer een begaafde jongere zijn eigen talenten onderwaardeert, wat kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, motivatie en onderpresteren. Ook kan deze module nuttig zijn als de jongere moeite heeft met sociale situaties, zoals het aangaan en behouden van vriendschappen of het begrijpen van sociale normen, wat kan resulteren in teruggetrokken gedrag of sociale conflicten.

Module B - Zelfovertuigingen

Deze module kan worden toegepast bij jongeren die zich identificeren met het profiel van Maladaptieve Competentieovertuigingen. Deze module biedt strategieën voor het ontwikkelen van een groeimindset en het bevorderen van positief zelfspraak, bijvoorbeeld door Brainology® en rationeel-emotieve therapie.

Module C - Doelwaardering

Deze module kan worden toegepast wanneer jongeren moeite hebben met het waarderen van schoolvakken en deze koppelen aan hun eigen waarden, talenten en competenties. Het programma helpt hen door studiekeuzegesprekken en het gebruik van diverse spellen en materialen, waardoor ze beter langetermijndoelen kunnen stellen en hun motivatie verhogen.

Module D - Zelfregulatie

Deze module is het sluitstuk van het programma en wordt pas toegepast zodra begaafde jongeren eerst via de vorige modules een positieve zelfperceptie hebben ontwikkeld, aangezien dit cruciaal is voor hun motivatie om zelfregulerende vaardigheden effectief te benutten. Deze module richt zich vervolgens op het aanleren van zelfregulatievaardigheden zoals planning, organisatie en leervaardigheden om hun potentieel volledig te realiseren en onderpresteren tegen te gaan.

Extra materialen

Voor dit programma zijn enkele materialen nodig die niet via deze webshop beschikbaar zijn en apart moeten worden besteld:

Opleiding Wijs op weg

Het programma Wijs op weg is bedoeld voor coaches, psychologen, therapeuten, en andere professionals die met begaafde jongeren werken en kennis hebben van cognitieve begaafdheid. Om dit programma effectief te kunnen geven aan onderpresterende begaafde jongeren, is het noodzakelijk vooraf een specifieke opleiding te volgen. Alleen degenen die de trajecten Begaafdheidscoach, Begaafdheidscoördinator, of een gelijkwaardige opleiding hebben afgerond, komen in aanmerking voor deze opleiding. De opleiding Wijs op weg wordt twee keer per jaar aangeboden. Voor meer details over de trajecten en de opleiding verwijzen we naar ons volledige aanbod. Wie de opleiding heeft gevolgd, krijgt een code waarmee de werkboeken kunnen besteld worden.

Handleiding

Bij de opleiding Wijs op weg wordt een uitgebreide handleiding van 100 pagina's verstrekt. Deze begint met een theoretische achtergrond die de wetenschappelijke modellen bespreekt waarop het programma is gebaseerd. Vervolgens biedt de handleiding richtlijnen voor zowel het intakegesprek als het afsluitende evaluatiegesprek. Voor elke module is de begeleiding gedetailleerd beschreven, inclusief tips, aandachtspunten, werkvormen en voorbeeldvragen die je tijdens de begeleiding kunt gebruiken.

Tarieven

De werkboeken worden per module in een pakket van 5 exemplaren verkocht. De tarieven zijn inclusief 6% BTW en inclusief verzendingskosten binnen België. Voor levering buiten België worden verzendingskosten (€16,50) aangerekend.

  • Pakket van 5 werkboeken Module A - Zelfbeeld: €50,-
  • Pakket van 5 werkboeken Module B - Zelfovertuigingen: €75,-
  • Pakket van 5 werkboeken Module C - Doelwaardering: €75,-
  • Pakket van 5 werkboeken Module D - Zelfregulatie: €75,-
  • Extra handleiding: €115,-

Bestellen kan via bestelformulier hiernaast. Vergeet hierbij niet jouw factuur- en verzendadres te vermelden. Na bestelling ontvang je een factuur via e-mail en na betaling wordt het pakket via de post opgestuurd.

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x